คลังรื้อทีโออาร์-แพ็กเกจลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คลังปรับทีโออาร์-สิทธิประโยชน์เขต ศก.พิเศษใหม่ หวังจูงใจนักลงทุนร่วมประมูลอีก 7 แห่งที่เหลือ ด้าน กนอ.เตรียมทุ่ม 1,500 ล้านบาท พัฒนาพื้นที่ 629 ไร่ ใน จ.สงขลารับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ประเดิมคุย 4 นักลงทุนไทย-มาเลเซีย

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 กนอ.ได้ร่วมลงนามกับกรมธนารักษ์ ทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 629 ไร่ ระยะเวลาเช่า 50 ปี ในช่วง 5 ปีแรกจะจ่ายเพียงค่าเช่า 17.62 ล้านบาท ยกเว้นค่าธรรมเนียม และปีที่ 6-10 จ่ายค่าธรรมเนียม 188 ล้านบาท (จ่ายครั้งเดียว 50 ปี) โดยอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้น 15% ทุก ๆ 5 ปี

โดยนิคมดังกล่าวจะเป็นพื้นที่รองรับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากยางพารา กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์กระจายสินค้า โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในนิคมฯ ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม 289.63 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรมบริการ (Logistic) 119.57 ไร่ พื้นที่เขตประกอบการเสรี (Free Zone) 81.28 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286.31 ไร่ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 102.86 ไร่ และพื้นที่เขตพาณิชยกรรม 48.28 ไร่ ซึ่งจะต้องพัฒนาให้เสร็จทั้งหมดในปี 2562 ส่วนการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในเดือน ต.ค.นี้

เฟสแรก กนอ.จะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,000 ล้านบาท หากครบทั้งโครงการต้องลงทุน 1,500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเกิดการลงทุนจากเอกชนถึง 13,000 ล้านบาท การจ้างงานมากกว่า 3,000 คน ขณะนี้มีนักลงทุนสนใจและอยู่ระหว่างเจรจา 4 ราย เป็นนักลงทุนจากมาเลเซีย 1 ราย ไทย 3 ราย เป็นรายใหญ่ด้านโลจิสติกส์ และสำหรับพื้นที่ต่อไปจะเป็นการทำสัญญาเช่าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก เนื้อที่ประมาณ 671 ไร่ เพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ด้านนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การเปิดประมูลพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหลืออีก 7 แห่ง โดยจะจัดทำทีโออาร์และแพ็กเกจสิทธิประโยชน์ใหม่ เพื่อใช้ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะมีการให้แต้มต่อกับผู้ประมูลที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะเดียวกันจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยยกเว้นค่าเช่า 2 ปี กรณีที่มีการลงทุนในปีเดียวกับที่มีการลงนามในสัญญา และยกเว้นค่าเช่า 1 ปี สำหรับผู้ที่เริ่มลงทุนในปีถัดไป จากเดิมที่กำหนดว่าต้องลงทุนภายในปี 2560 จะยกเว้นค่าเช่าให้ 2 ปี

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ที่มี รมว.คลังเป็นประธาน จะปรับปรุงรายละเอียดทีโออาร์ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

“กนพ.มีนโยบายว่า ถ้ามีสัดส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตามที่กำหนด จะให้แต้มต่อในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะใส่ไว้ในทีโออาร์ โดยแพ็กเกจจะต้องเสนออนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์พิจารณาในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้หรือต้น ก.ย. จากนั้นจะเสนอ กนพ.เห็นชอบต่อไป และคาดว่าจะเปิดประมูลใหม่ได้เร็ว ๆ นี้” อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าว


สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาล 10 พื้นที่ ปัจจุบันกรมธนารักษ์จัดให้เช่าพื้นที่ไปแล้ว 3 พื้นที่ คือ สระแก้ว ตราด และสงขลา ขณะที่อีก 7 พื้นที่ที่เหลือ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส