บูรณาการเดินหน้าพัฒนาหนองหารสกลนคร แก้ปัญหาน้ำท่วม-เพิ่มประสิทธิภาพบริหารน้ำ

กรมชลประทานร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตามแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาหนองหารทั้งระบบ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบบึง ปัญหาคุณภาพน้ำและเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในหนองหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่หนองหาร และประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากหนองหารมีค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ ประกอบกับหนองหารตื้นเขินน้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ดี ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเมือง และที่สำคัญยังขาดระบบกระจายน้ำอีกด้วย

สำหรับแผนพัฒนาหนองหารดังกล่าว ประกอบด้วยการเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำที่มีอยู่ก่อนลงหนองหาร ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคของน้ำในการไหลลงสู่หนองหาร พัฒนาโครงการผันน้ำส่วนเกินจากต้นน้ำไปท้ายหนองหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการก่อสร้างโครงการประตูระบาย(ปตร.) น้ำพุง – น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมปรับปรุงร่องช้างเผือก ซึ่งจะสามารถระบายน้ำเพิ่มได้ 53 ลบ.ม.ต่อวินาที รวมทั้ง ใช้ ปตร.น้ำพุงควบคุมน้ำเข้าสู่ทางระบายน้ำร่องช้างเผือก และคลองหนองแซง-ห้วยซัน-ห้วยยาง ลงสู่ลำน้ำก่ำ ซึ่งจะสามารถระบายน้ำเลี่ยงหนองหารได้ ประมาณ 4.58 ล้านลบ.ม.ต่อวันนอกจากนี้จะทำการขุดลอกตะกอนดินหนองหาร และขุดลอกตะกอนปากแม่น้ำที่ไหลลงหนองหารจำนวน 10 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่หนองหาร และปรับปรุงขุดลอกลำน้ำก่ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำก่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากหนองหารลงสู่แม่น้ำโขง รวมทั้งเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เพื่อลดอุปสรรคต่อการไหลเวียนและการระบายน้ำ และสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การใช้น้ำจากหนองหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะต้องสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบกระจายน้ำอีก 15 แห่ง เพื่อที่จะสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ใช้น้ำจากหนองหารไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์อีกด้วย

“แผนงานทั้งหมดนี้ต้องเป็นการบูรณการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมชลประทาน กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมชลประทานได้จัดทำแผนงานที่จะดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2565 คาดว่าจะใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 3,800 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่โดยรอบหนองหาร และพื้นที่ข้างเคียงมีความมั่นคงในเรื่องน้ำ สามารถลดปัญหาอุทกภัยได้ ลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้ตามสภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว


สำหรับสถานการณ์น้ำที่หนองหาร จ.สกลนคร เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2560 มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีการเร่งระบายน้ำออกจากหนองหารวันละประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้ำคงเหลือประมาณ 267 ล้านลบ.ม. ซึ่งยังเกินความจุต่ำกว่า 1 ล้าน ลบ.ม. และระดับน้ำก็อยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกักแล้วและต่ำกว่าถนนรอบหนองหารแล้วด้วย ส่งผลให้พื้นที่ในเขตเทศบาลสกลนครกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ