พาณิชย์ลำพูน จับมือกลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1 จัดประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่น

พาณิชย์จังหวัดลำพูน จับมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) จัดการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่น ในหัวข้อ “Lanna Cath Show : Design Contest” ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมการประกวด โดยสามารถรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน ทีมละ 3 คน

สำหรับการประกวด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน(ชายและหญิง แยกเป็นชุดทำงานและชุดลำลองรวมทั้งสิ้น 4 ชุดต่อ 1 ผลงาน) ภายใต้เงื่อนไข ต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์อันโดดเด่น โดยใช้วัตถุดิบหลักในการตัดเย็บจากแหล่งผลิตผ้าทอในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และคำนึงถึงความต้องการของผู้ซื้อ ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าในการซื้อ ตลอดจนความสามารถในการผลิตชิ้นงานได้จริง โดยในการประกวดครั้งนี้ มีเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล 10,000 บาท และเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล Popular Vote จะได้เงินรางวัล 5,000 บาท ทั้งนี้ ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วย

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยจัดส่งด้วยตนเองที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ถนนหน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หรือ ที่บริษัท ยินดี มีเดีย จำกัด เลขที่ 88/54 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 หรือ ทาง E-mail : Lanna.cathshow@gmail.com โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th/Lamphun หรือ Facebook : MOC Lamphun และ Facebook Fanpage : fb.me/LannaCathShow หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 053511184

Previous article“เชียงราย”จัดใหญ่วันช้างไทย หมู่บ้านกะหรี่ยง-สามเหลี่ยมทองคำคึกคักรับ นทท.
Next articleคุมพระประแดงเมืองสีเขียวห้ามผุดตึกสูง