ดีเอชแอลทุ่ม 2.7 พันล้านบาท รุกลงทุนโลจิสติกส์ CLMVT

ดีเอชแอลทุ่ม 2.7 พันล้านบาท รุกโลจิสติกส์ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา-เมียนมา พร้อมชูไทยเป็น “ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับพรีเมียร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หวังให้บริการลูกค้าต่างชาติที่ลงทุน ECC

นายเควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย ดีเอชแอลซัพพลายเชน กล่าวว่า ภายใน 3 ปี หรือภายในปี 2020 ดีเอชแอลมีแผนลงทุน 2.7 พันล้านบาท ใน 4 ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา โดยบริษัทมีแผนธุรกิจในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติงานแห่งใหม่ เพิ่มจำนวนรถบรรทุกสินค้า และลงทุนติดตั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมสร้างงานใหม่อีกกว่า 5,000 ตำแหน่ง

โดยเฉพาะประเทศไทยการที่รัฐบาลมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนการขยายท่าอากาศยาน ที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา ทางดีเอชแอลได้เตรียมลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในส่วนคลังสินค้าและการขนส่งในประเทศไทย ประกอบกับโซลูชั่นแบบครบวงจรไว้รองรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เพื่อจะสามารถเพิ่มมูลค่าของบริการได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ดีแอชแอลต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับพรีเมียร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในฐานะผู้นำด้านโลจิสติกส์

สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ดีเอชแอลมีความโดดเด่นกว่าผู้ให้บริการรายอื่นในตลาด เพราะมีการนำระบบอัจฉริยะมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในส่วนคลังสินค้าและการขนส่ง อาทิ ระบบการทำงานอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ รถยกสินค้าแบบไร้คนขับ ระบบหยิบสินค้าแบบวิชั่นพิกกิ้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการขนส่งและระบบเทเลเมติกส์


ปัจจุบัน ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ยังเป็นบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต่างชาติถือหุ้น 100% รายแรกและรายเดียวที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในระยะยาวในประเทศเมียนมาในเดือนกรกฎาคม 2560 และยังมีแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในกัมพูชาเป็นเป้าหมายต่อไป