Home Tags CLMVT

Tag: CLMVT

ชูโปรเจ็กต์นำร่องเชื่อม CLMVT ดึงมหาดไทยขับเคลื่อนการค้าชายแดน

ความพยายามในการผลักดันโครงการนำร่อง หุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตรเพื่อธุรกิจสู่สากล (Strategic Partnership for Sister Cities) ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับกระทร...

ทางเลือก ทางรอด “อุตสาหกรรมไทย” ใน EEC

ความพยายามของรัฐบาลในการปลุกปั้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง โดยเฉพาะการผลักดัน 10 อุตสาหกรรม (S-curve) ส่งผลให้ผู้ประกอบการสัญชาติไทยรายกลาง รายเล็...

เช็กความพร้อมกลุ่ม CLMVT ยกเครื่องสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล”

"ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" เป็นหนึ่งแผนสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ทีทั้งในแง่การเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม งานสัมมนา "CLMVT Forum 2018" ซึ่ง...

ดีเอชแอลทุ่ม 2.7 พันล้านบาท รุกลงทุนโลจิสติกส์ CLMVT

ดีเอชแอลทุ่ม 2.7 พันล้านบาท รุกโลจิสติกส์ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา-เมียนมา พร้อมชูไทยเป็น "ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับพรีเมียร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หวังให้บริการลูกค้าต่างชาติที่ลงทุน ECC นายเ...

ข่าวน่าสนใจ