สำนักงานแข่งขัน ชี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายน้ำมันปาล์มขวดนานผิดปกติ อาจเข้าข่ายกระทำผิด กม. พร้อมเร่งตรวจสอบความจริง

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า กรณีการจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวด โดยจัดทำส่งเสริมการขายในราคาต่ำกว่าต้นทุน ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ประสานงานร่วมกับกรมการค้าภายใน ในการกำกับดูแลราคาจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

โดยห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่ปกติ การจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนต้องเป็นการส่งเสริมการขายในระยะสั้น เช่น 1-2 สัปดาห์ กรณีที่ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีการส่งเสริมการขายน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดในราคาต่ำกว่าต้นทุนอย่างต่อเนื่อง หรือมีการสลับหมุนเวียนการส่งเสริมการขายสินค้าน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดของตราต่างๆ ในราคาต่ำกว่าต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อาจเป็นความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และอาจเข้าข่ายกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด จะมีความผิดตามมาตรา 50 มีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป จะมีความผิดตามมาตรา 57 ซึ่งมีโทษทางปกครอง ต้องชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด


นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้าในฐานะโฆษกคณะกรรมการ กล่าวว่า กฎหมายแข่งขันทางการค้ามีวัตถุประสงค์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และไม่ให้มีการใช้อำนาจตลาดที่เหนือกว่าไปทำลายคู่แข่ง กรณีการส่งเสริมการขายในราคาสินค้าต่ำกว่าต้นทุนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลานานเกินสมควร อาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ หากกรมการค้าภายในขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดของห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ในราคาต่ำกว่าต้นทุน หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
จะดำเนินการลงโทษอย่างเข้มงวดต่อไป

อย่างไรก็ตาม อยากให้ทำความเข้าใจว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามิได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าแต่อย่างใด เป้าหมายหลักคือการกำกับดูพฤติกรรมทางกาค้าให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจทุกรายเท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ