ส่งออก พย. 62 ยังลบต่อเนื่องจากสินค้าน้ำมันหดตัว หลังปิดซ่อมโรงกลั่น ฉุดส่งออกทั้งปี 62 ติดลบ 2%

ส่งออก พย. 62 ยังลบต่อเนื่องจากสินค้าน้ำมันหดตัว หลังปิดซ่อมโรงกลั่น ฉุดส่งออกทั้งปี 62 ติดลบ 2% จับตาเป้าส่งออกปี 63 หลังประชุมทูตพาณิชย์

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่า 19,657 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 7.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,108 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 13.8% ส่งผลให้การค้าไทยเกินดุล 549 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การส่งออก 11 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤศจิกายน 2562) มีมูลค่า 227,090 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.8% การนำเข้า มีมูลค่า 218,081 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 5.2% ทำให้ไทยมีการค้าเกินดุล 9,009 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ การส่งออกไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 จะลดลง สาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวจากปัญหาสงครามการค้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้การค้าระหว่างประเทศและการส่งออกหลายประเทศหดตัวรวมไปถึงประเทศไทยด้วย แต่ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าวประเทศไทยยังสามารถส่งออกไปทดแทนในตลาดจีนและสหรัฐในกลายสินค้าส่งผลให้การส่งออกขยายตัวได้ นอจกากนี้ ยังมีปัจจัยที่กระทบการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องทำให้การส่งออกลดลงอย่างมาก จากปัจจัยการปิดโรงกลั่นในประเทศเพื่อซ่อมบำรุงในช่วงปลายปีทำให้การส่งออกน้ำมัน เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการส่งออก 11% ลดลง 27% แต่อย่างไรก็ดี เชื่อว่าสถารการณ์จะดีขึ้นในช่วงต้นปี 2563 และจะทำให้การส่งออกกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม หดตัว 3.6% สินค้าเกษตรสำคัญที่ส่งออกได้ดี เช่น น้ำตาลทราย ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และเครื่องดื่ม ส่วนสินค้าที่ส่งออกหดตัว เช่น ผลิตภันฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ยางพารา กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป รวม 11 เดือน 2562 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัว 2.4% ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัว 6.4% สินค้าที่ส่งออกขยายตัวได้ดี เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ อัญมนณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ส่วนสินค้าที่ส่งออกหดตัว เช่น สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ ทองคำ รวม 11 เดือนแรก 2562 หดตัว 1.9%

อย่างไรก็ดี การส่งออกเดือนสุดท้ายของปี 2562 มูลค่าอยู่ที่ 20,800 ล้านเหรียญสหรัฐ เชื่อว่าการส่งออกทั้งปีจะอยู่ที่ ติดลบ 2% หรือ มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 247,898 ล้านเหรียญหสรัฐ ทั้งนี้ เป็นไปทิศทางเดียวกันที่หลายหน่วยงานและหลายสำนักงานฯคาดการณ์ไว้ ขณะที่ การส่งออกในปี 2563 นี้ ทางสำนักงานฯ ได้เสนอแนวทางและทิศทางการส่งออกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว สำหรับทิศทางปี 2563 จะเป็นอย่างไร คาดว่าจะชัดเจนในช่วงหลังการประชุมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ ทั้งนี้ หากจะให้การส่งออกโต 3% จะต้องส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,278 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามที่จะกระทบต่อการส่งออกในปีหน้า สงครามการค้าที่จะย้ายฝั่งไปยุโรป ค่าเงินบาท เป็นต้น ปัจจัยสนับสนุน การเดินหน้าเจรจาการค้าในกรอบต่างๆของกระทรวงพาณิชย์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ