อลหม่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ชาวนาไม่ง้อรัฐ หลังปลูกแล้ว 85% “ประภัตร” เล็งขอแจกเงินแทน

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เตรียมทำหนังสือยกเลิกการซื้อเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 จำนวน 1.43 หมื่นตัน วงเงินกว่า 400 ล้านบาท หลังจากก่อนหน้านั้นกรมการข้าวเคยส่งหนังสือเชิญให้มายื่นข้อเสนอ เพื่อขายเมล็ดพันธุ์ให้กรมการข้าว เพื่อจะแจ้งให้สหกรณ์รับทราบ ว่าขณะนี้กรมการข้าวจะดำเนินการยกเลิกโครงการฯหลังจากสำรวจการเพาะปลูกข้าวขณะนี้ เกษตรกรชาวนาทำการเพาะปลูกข้าวไปแล้วมากกว่า 85% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้นำเรื่องทั้งหมดหารือ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้พิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการฯ มาหลายครั้ง โดยมีเหตุผลว่ากรมการข้าวไม่สามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แจกให้ชาวนาไปปลูกได้ทันเวลาที่กำหนด และชาวนาส่วนใหญ่ ไม่รอเมล็ดพันธุ์ของโครงการฯ มีการหว่านไปตามฤดูกาลผลิตข้าวนาปีไปแล้ว

ดังนั้น จากนี้จะต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้งว่า โครงการฯจะยกเลิก หรือดำเนินการขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปี 2563/64

สำหรับโครงการฯเมื่อ 15 ตุลาคม 2562 ครม.เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมปี 2562 ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 จำนวน 6.3 หมื่นตัน วงเงิน 1,739 ล้านบาท ในจำนวนนี้หากเกษตรกรหรือชาวนาต้องการปรับเปลี่ยนไป ทำปศุสัตว์ ประมง กระทรวงเกษตรก็จะดำเนินการแจก ไก่ ปลา กุ้ง เป็นต้น เพื่อให้นำไปเพาะเลี้ยงแทนการทำนา ในภาวะที่เกิดภัยแล้ง ที่ยาวนาน และปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย

อย่างไรก็ตาม ชาวนาเลือกเปลี่ยนอาชีพจากทำนาไปทำปศุสัตว์ ทำให้เป้าหมายของการแจกพันธุ์ชข้าวให้ชาวนาเหลือเพียง 3.4 หมื่นตัน จาก 6.3 หมื่นตัน ในช่วงที่ผ่านมา กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว แจกชาวนาไปแล้วจำนวน 2 ครั้งหรือประมาณ 2 หมื่นตัน เหลือเพียง 1.43 หมื่นตัน ซึ่ง เป็นส่วนที่จะต้องซื้อจากสหกรณ์ แต่ยังไม่ทำสัญญาซื้อขาย มาถึงวันนี้เมล็ดพันธุ์ยังไม่พร้อม เวลาเพาะปลูกไม่ทัน อาจมีการหารือปรับปรุงโครงการเป็นนำเงินแจกให้ชาวนาแทนเพราะชาวนาซื้อเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว โดยไม่รอความช่วยเหลือจากทางการ

กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฯ ขณะนี้ตัดสินใจยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากหากยังเดินหน้าที่จะแจกพันธุ์ข้าว ก็จะเกิดความเสียหายต่อชาวนา เพราะขณะนี้กรมการข้าวยังไม่ได้ดำเนินการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์ใดๆเลย หรือกรมการข้าวยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวแจก และหากซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดความเสียหายกับงบประมาณ ที่ครม.อนุมัติให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุ ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวมากถึงปีละกว่า 70 ล้านไร่ เกษตรกรประมาณ 4.3 ล้านครัวเรือน ข้าวยังเป็นสินค้าเกษตรหลักที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันตลาดโลก แต่ส่วนหนึ่งของปัญหาคือขาดแคลนแมล็ดพันธุ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ 85,000 ตันต่อปีนั้น จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตันต่อปี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ