เปิดรายชื่อ 6 รัฐมนตรี เข้าข่ายผิดจริยธรรม ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.ซ้ำ

ประยุทธ์-อนุทิน-ประวิตร-1

พรรคฝ่ายค้าน เผยรายชื่อ รัฐมนตรี พรรคฝ่ายรัฐบาล เตรียมยื่นร้อง ปปช.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจบการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2564

ล่าสุด การประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาความผิดรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายในญัตติไม่ไว้วางใจว่าจะเอาผิดในลักษณะใดได้บ้าง โดยเบื้องต้นมีหลักเกณฑ์พิจารณา 2 กรณี คือ ความผิดทางอาญา ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)  และความผิดทางจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

               

โดยมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณายื่นร้องรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่อ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ มีรายงานว่า จากการหารือกันในพรรคฝ่ายค้าน มีรายชื่อรัฐมนตรี ที่เตรียมยื่น 6 ราย ดังนี้

 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 3. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 4. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 5. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 6. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับคะแนนจากการลงมติในที่ประชุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้แก่ 

 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับคะแนนไว้วางใจ ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 206 งดออกเสียง 3 ไม่ลงคะแนน 0
 2. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับคะแนนไว้วางใจ 274 ไม่ไว้วางใจ 204 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 0
 3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับคะแนนไว้วางใจ 275 ไม่ไว้วางใจ 201 งดออกเสียง 6 ไม่ลงคะแนน 0
 4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับคะแนนไว้วางใจ 268 ไม่ไว้วางใจ 207 งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 0
 5. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคะแนนไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 205 งดออกเสียง 3 ไม่ลงคะแนน 0
 6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคะแนนไว้วางใจ 258 ไม่ไว้วางใจ 215 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 0
 7. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับคะแนนไว้วางใจ 263 ไม่ไว้วางใจ 212 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1
 8. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับคะแนนไว้วางใจ 268 ไม่ไว้วางใจ 201 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 1
 9. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคะแนนไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 206 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 0
 10. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับคะแนนไว้วางใจ 274 ไม่ไว้วางใจ 199งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1