“กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” เพิ่มงบฝ่าวิกฤติโควิดอีก 500 ล้านบาท 

บ้านปูผนึกกลุ่มมิตรผล เพิ่มงบ 500 ล้านบาทอัดฉีด “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19”  รวมเป็น 1,000 ล้านบาท พร้อมวางวัตถุประสงค์ 7 หลัก ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สนับสนุนรถ EV ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในรพ.สนาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรก จุดแข็งในการทำงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปู คือ รวดเร็ว ตรงจุด เข้าใจ และเข้าถึง เน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญแก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด และของใช้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ เมื่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขค่อนข้างมีความพร้อมที่จะรองรับการดูแลรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหายอย่างหนัก คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องปากท้องของประชาชน จึงกำหนดทิศทางความช่วยเหลือที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการอย่างแท้จริง ด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องปากท้อง ต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยลดต้นทุนและสามารถสู้ต่อได้ สร้างให้เกิดการจ้างงาน เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มมิตรผลและบ้านปูมุ่งเน้นการทำงานที่คล่องตัวและไม่ซ้ำซ้อน เน้นการร่วมมือกับเครือข่ายที่มี เพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่กลุ่มคนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิผล


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจึงได้ร่วมมือกับกลุ่มมิตรผลในการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท หรืองบประมาณเพิ่มเติมอีกบริษัทละ 250 ล้านบาท ให้กับกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะ ประกอบกับอีกส่วนหนึ่งจะจัดสรรไว้สำหรับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

โดยวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปใน 7 ด้าน ได้แก่ 1. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่, 2. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข, 3. สนับสนุนบริการสาธารณสุขเชิงรุก, 4. สนับสนุนงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและกิจกรรมฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19, 5. สนับสนุนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง,6. เยียวยาด้านสุขภาพจิต และ7.ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กองทุนฯดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีงบประมาณเริ่มแรกประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญแก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดและของใช้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด แก่โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณไปแล้วมูลค่ากว่า 520 ล้านบาท ขณะที่การระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้การเพิ่มงบประมาณเงินในกองทุนกว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้บ้านปูยังทำโครงการ EV Car Sharing for Caring สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม โดยยังคงเดินหน้าสานต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนทั่วไป,ชุมชนที่เกิดคลัสเตอร์ และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรและให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “MuvMi” กว่า 20 คัน ไปช่วยอำนวยความสะดวกในการรับส่งของ เช่น ยา อุปกรณ์การแพทย์ อาหาร และส่งผู้ป่วยกลับบ้าน อีกทั้งยังศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีมาช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ