“ประยุทธ์” สั่งเกษตรช่วยชาวนาหลังราคาข้าวดิ่ง จี้กำหนดค่าเช่านา ลดต้นทุนปุ๋ย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ต่างจังหวัด
FILEPHOTO : ROYAL THAI GOVERNMENT /

ประยุทธ์สั่งเกษตร-พาณิชย์หามาตรการช่วยเกษตรกรหลังราคาข้าวดิ่ง ทั้งผลิต การตลาดสินค้าเกษตร ชี้เกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อ ซ้ำต้นทุนการผลิตยังสูง ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จี้กำหนดค่าเช่านาเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดิน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันหามาตรการด้านการเกษตร เพื่อแก้ปัญหา ความยากจนของเกษตรกรไทย

โดยสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรยังยากจน ผลผลิตกับความต้องการของตลาดไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกษตรกรไทยที่มีประมาณ 40 ล้านครัวเรือน ส่วนใหญ่ยังยากจน โดยกระทรวงเกษตรฯได้รายงานถึงสาเหตุที่เกษตรกรไทยยังยากจน ซึ่งพบว่าเกิดจาก เกษตรกรขาดความรู้ ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ไม่มีอำนาจในการต่อรองกับผู้ซื้อ และต้นทุนในการผลิตที่ยังสูง ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ขาดปัจจัยการผลิต อาทิ ไม่มีเงินทุน และราคาปุ๋ยสูงขึ้น

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับมาตรการที่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่หารือในที่ประชุม ครม. มีดังนี้คือ มาตรการลดต้นทุนการผลิต  เบื้องต้นให้ดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1.กำหนดมาตรการค่าเช่านา และ 2.การเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตรมาตรการเพิ่มผลผลิต กระทรวงเกษตรฯต้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ เรื่องการวิเคราะห์ดินและฟื้นฟูสภาพดิน

ส่วนมาตรการเพิ่มอำนาจในการต่อรอง ให้กับผลผลิตด้านการเกษตร ที่ในบางครั้งราคาปรับตัวลดลงต่อกว่าต้นทุน  อาทิ เรื่องของการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู้ขนาด เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ชะลอการขายสินค้า และลดต้นทุนการผลิต


“นายกฯสั่งการในที่ประชุม ครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหามาตรการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรไทย ที่ขณะนี้ประสบปัญหาราคาสินค้าต่ำกวาต้นทุนการผลิต อาทิ ขณะนี้ราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก”