ตรุษจีนไม่ต้องห่วง ! ราคาหมูหน้าฟาร์มลงแล้ว 6 บาท/กิโลกรัม

ตรุษจีนไม่ต้องห่วง! ราคาหมูหน้าฟาร์มลงแล้ว 6 บาท/กิโลกรัม ส.ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติชี้แรงกดดันตรวจสต๊อกห้องเย็น ข่าวลบตุนสต๊อกสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ

วันที่ 26 มกราคม 2565 รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ถึงข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม สัปดาห์ที่ 4/2565 ประจำวันพระที่ 25 มกราคม 2565 ปรับลดลง 2-6 บาท/กก. จากราคาวันพระที่ 17 มกราคม 2564 ในพื้นที่ 3 ภูมิภาคคือ ภาคตะวันตก จาก 110 เหลือ 104 บาท/กก. ภาคตะวันออกจาก 110 เหลือ 106 บาท/กก. ภาคอีสาน จาก 110 เหลือ 108 บาท/กก.

ขณะที่ภาคเหนือ และภาคใต้ยังคงตรึงราคาอยู่ที่ 110 บาท/กก. นับจากวันที่ 10 มกราคมเป็นต้นมา ซึ่งในบางพื้นที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่านี้ เหลือ 95-98 บาท ซึ่งการที่ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับตัวลง ช่วยดึงราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรไม่ให้สูง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ในส่วนของราคาขายปลีกล่าสุดของห้างโมเดิร์นเทรดก็ปรับลดลงเช่นกัน ราคาล่าสุดมีราคาตั้งแต่ 206-220 บาท/กก. เทียบวันพระที่ 17 มกราคม 2565 ที่มีราคาตั้งแต่ 218-220 บาท/กก. หรือปรับลดลง 10-12 บาท/กก.


“การตรวจสต๊อกเนื้อและชิ้นส่วนสุกร ที่เป็นปกติของ Supply Chain ของการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สร้างแรงกดดันราคาหน้าฟาร์ม และข่าวการกักตุนเนื้อและชิ้นส่วนสุกรในห้องเย็น 13-14 ล้าน กก. หรือ 13,000-14,000 ตัน สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะอย่างมาก เพราะเป็นปกติของการบริหาร Inventory สินค้าปศุสัตว์ เพราะปริมาณสต็อก 13-14 ล้าน กก. สามารถรองรับการบริโภคทั้งประเทศได้เพียง 3-4 วันเท่านั้น เพราะปัจจุบันทั้งประเทศบริโภคเนื้อและชิ้นส่วนสุกรประมาณ 3.5-4.0 ล้าน กก.ต่อวันสินค้าจากห้องเย็นสู่จุดจำหน่ายปลีก จะมีการหมุนเวียนเข้า-ออกตลอดเวลา เพราะการจัดเก็บแม้อยู่ในห้องเย็นก็จะมีอายุการจัดเก็บที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อสุกรเช่นกัน”