คุรุสภา ยกย่องครู 7 คนจากเหตุกราดยิงศูนย์เด็กเล็ก เป็นผู้เสียสละ

กระทรวงศึกษาธิการ

บอร์ดคุรุสภา มอบรางวัล “ครูถิรคุณ” ยกย่อง 7 ครู จากเหตุกราดยิงศูนย์เด็กเล็ก เป็นผู้เสียสละ มีอุดมการณ์ในวิชาชีพ

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอคณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาการประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงเด็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นเด็กและครู รวมจำนวน 24 ราย โดยในจำนวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เด็กเล็กฯ เสียชีวิต จำนวน 2 ราย และรอดชีวิต จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

Advertisement

ครูที่เสียชีวิต ได้แก่ นางสาสมะลิวัลย์ ลาโสภา ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง อายุ 34 ปี และ นางสาวสุภาภรณ์ ประมงมุข ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป (ครูพี่เลี้ยง) อายุ 26 ปี 

และครูที่รอดชีวิต ได้แก่ นางนันทิชา พันธ์ชุม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ อายุ 43 ปี นางสาวสุภาภรณ์ ตาราษี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ อายุ 41 ปี นางสาธิตา บุญโสม ตำแหน่ง ครู อายุ 43 ปี นางสาวเดือนเพ็ญ สนสุรัตน์ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อายุ 36 ปี นางสาวจรัสศรี เพชรนอก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อายุ 32 ปี 

โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะมอบ “รางวัลครูถิรคุณ” ให้ครูทั้งหมดในพฤศจิกายนนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement