ศธ.ไฟเขียวจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 66 นำเยาวชนดีเด่นพบนายกรัฐมนตรี

เด็กดีวิถีไทย

กระทรวงศึกษาธิการ ไฟเขียวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 แบบออนไซต์ นำเยาวชนดีเด่น 789 คนพบนายกรัฐมนตรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “เด็กดีวิถีไทย” รวมทั้งการใช้ตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ที่ครบกำหนดระยะ 5 ปีแล้ว ในปี 2566 จึงได้ใช้ตราสัญลักษณ์แบบใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดงานระหว่างปี 2566-2570

อีกกิจกรรมสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปี คือ การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 564 ราย จาก 17 หน่วยงาน และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 5 ด้าน จำนวน 225 ราย รวม 789 คน (ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นว่าจะจัดในรูปแบบ On-Site ที่กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากช่วงปีที่ผ่านมาจัดในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมเตรียมกิจกรรมน่าสนใจให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเต็มที่

Advertisement

ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีงานแถลงข่าวในวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแถลงข่าว