ม.หอการค้าไทย นำร่องหลักสูตร ผลิตผู้ประกอบการมีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง

ม.หอการค้าไทย นำร่องหลักสูตร แซนด์บอกซ์ สร้างผู้ประกอบการมีทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งเป้า 400 คนใน 7 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่ ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย International School of Management (ISM) ร่วมกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชน ผุดหลักสูตรการผลิตบุคลากร High-Tech Entrepreneur

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรนำร่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

สำหรับหลักสูตรการผลิตบุคลากร High-Tech Entrepreneur เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งหวังพัฒนาเยาวชนไทยในสาขาที่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ และกำลังเป็นที่ต้องการแต่กลับขาดแคลนในภาคธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจสตาร์ตอัพ เจ้าของสินค้าที่มีนวัตกรรม หรือทำงานกับองค์กรในสายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้หลักสูตรการผลิตบุคลากร High-Tech Entrepreneur มีมืออาชีพระดับโลก อาทิ Mr.Kamran Elahian จาก Silicon Valley สหรัฐอเมริกา ผู้มีประสบการณ์สร้างบริษัท Startup ในระดับ Unicorns 4 บริษัท เป็นหัวหน้าหลักสูตร และเป็นผู้สอนในวิชา From Zero to Hero และ Ms.Ann Hiatt ผู้ที่วงการ startup และ Tech ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาในฐานะ Executive Business Partner ของ Jeff Bezos (CEO ของ Amazon) และ Chief-of-Staff ของ Eric Schmidt (CEO และประธานบริหารของ Google/Alphabet)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าปณิธานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือ การสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้นนักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันข้ามสาขา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร [email protected] กล่าวว่า หลักสูตรการผลิตบุคลากร High-Tech Entrepreneur ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนเพื่อช่วยบ่มเพาะและส่งเสริมไอเดียธุรกิจสตาร์ตอัพของนักศึกษาให้กลายเป็นธุรกิจจริงได้ รวมถึงการส่งบุคลากรมาเรียนในลักษณะคอร์สระยะสั้น เพื่อ Re-skill หรือ Up-skill ทักษะยุคใหม่ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

Advertisement

โดยหลักสูตร [email protected] เป็นหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี และระดับปริญญาโท ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ศึกษา นอกจากหลักสูตรการผลิตบุคลากร High-Tech Entrepreneur ซึ่งเป็นหลักสูตรนำร่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เน้นด้านเทคโนโลยี และการออกแบบ ได้แก่ Cyber Security, Computer Science, Data Science, Front-end Development, Interaction Design, Digital Marketing และ Fintech โดยมีสถานที่จัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 10 ชั้น 6

ทั้งนี้ นักศึกษามีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Harbour.Space University เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับนานาชาติอีกด้วย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีเป้าหมายผลิตผู้ประกอบการแนวหน้าที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 400 คน ภายใน 7 ปี