ชมดนตรีเทิดพระเกียรติฟรี 5 ธ.ค. จาก 94 มหาวิทยาลัยทั่วไทย

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นำ 94 มหาวิทยาลัยจัดแสดงดนตรีทั่วไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ประชาชนเข้าชมฟรี 

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในความดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้พร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยวงดนตรีของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ในรูปแบบต่าง ๆ จาก 94 มหาวิทยาลัย ใน 73 จังหวัด 78 พื้นที่ ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องกันจากปีที่แล้ว

โดยจะนำวงดนตรีรูปแบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีความโดดเด่นทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มาแสดงให้ประชาชนได้รับชม โดยในปีนี้ได้เน้นให้จัดในพื้นที่สวนสาธารณะ หรือพื้นที่หลักของแต่ละจังหวัด ได้รับความร่วมมืออย่างมากจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็น อว.ส่วนหน้าในแต่ละจังหวัด มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่

อว.เทิดพระเกียรติ

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดแสดงนั้น แต่ละมหาวิทยาลัย และ อว. ส่วนหน้า ของแต่ละจังหวัด ได้จัดวงดนตรีของนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และพนักงานจากสถาบันอุดมศึกษา มาร่วมกันทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทยและวงดนตรีลูกทุ่ง และวงดนตรีร่วมสมัย บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ในทุกสถานที่ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. 

สำหรับในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร อว.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมถึง 19 สถาบัน เลือกบริเวณสวนสาธารณะหลัก 3 แห่ง ได้แก่ สวนเบญจกิติ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) และสวนหลวงพระราม 8 มีวงดนตรี เช่น วง KU Band and Alumni โดยนิสิต ศิษย์เก่าและอาจารย์ จาก ม.เกษตรศาสตร์, วง Rangsit University Jazz Orchestra วงมหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในวงแจ๊ซออร์เคสตร้าระดับนักศึกษารุ่นบุกเบิกในประเทศไทย, วงถั่วงอกสีทอง ที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล คละชั้นปี เพื่อบรรเลงบทเพลงของพ่อโดยเฉพาะ

วง Silpakorn University Wind Orchestra วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541  เพื่อเผยแพร่ความสามารถของนักศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักดนตรีระดับอาชีพ, วง CU Band จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

อวเทิดพระเกียรติ 1

สำหรับกิจกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติในส่วนของต่างจังหวัด จะแสดงในวันที่ 5 ธ.ค. เริ่มบรรเลงในเวลา 17.00 น. อาทิ ในภาคเหนือ จะมีดนตรีและการแสดงของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงดนตรีสากล ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชียงราย จัดแสดงดนตรีออร์เคสตร้า ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ที่สวนสาธารณะเพชบุระ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดแสดงดนตรีซิมโฟนี วง URU Symphonic Band ที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารภูมิราชภัฏ  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดแสดงวงดนตรีผสมผสานดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีโปงลาง “Esan Contemporary” ที่ลานปูนปั้นรถจักรยาน ข้างด่านท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดแสดงดนตรีของวง Ensemble ที่เวทีวัฒนธรรมตลาดคนเดินถนนเซาะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์,

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดแสดงวงโยธวาธิต ที่สนามนเรศวร /สวนสุขภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประกวดบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ “บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์” ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 

ภาคใต้ อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแสดงวงดนตรีโฟล์กซอง วง WU BAND ที่ชั้น 2 บริเวณหน้า Playpark  สหไทยพลาซ่า, มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงดนตรีซิมโฟนี ที่ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดแสดงดนตรีสากล ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดแสดงดนตรีสากล เรือนที่ประทับฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

ภาคกลาง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดแสดงการบรรเลง ขับร้อง และการแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัย ที่วัดนางในธัมมิการาม ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงดนตรีสากล ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงเทิดพระเกียรติพร้อมการบรรเลงดนตรี ที่ลานอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติพระนครคีรี (ร.4) เป็นต้น 

เช็กรายละเอียดการแสดงเพิ่มเติมที่ กระทรวง อว.