กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2565 จัดที่ไหน เช็กได้ที่นี่

วันพ่อ
Photo by faithfinder06 on Pixabay

เช็กกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จัดที่ไหน มีกิจกรรมอะไรบ้าง

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงจัดกิจกรรมเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

กิจกรรมจิตอาสาให้คำปรึกษาประชาชน

รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง เวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสม

ร.ฟ.ท. จัดเดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยวฉะเชิงเทรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม โดยนำหัวรถจักรไอน้ำ รุ่นแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี

มาจัดเดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เส้นทางสายประวัติศาสตร์ระหว่างสถานีกรุงเทพถึงสถานีฉะเชิงเทรา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยเริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป อัตราค่าโดยสาร รถธรรมดาชั้น 3 ไป-กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 299 บาท และตู้โดยสารปรับอากาศ (รถโอท็อป) ราคา 799 บาท โดยผู้โดยสารจะได้รับบริการอาหารว่างและน้ำดื่มทั้งเที่ยวไป-กลับทุกที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ https://www.railway.co.th/ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับเส้นทางขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ ขบวนที่ 903/904 จะออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงสถานีฉะเชิงเทราเวลา 09.50 น. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตามอัธยาศัยประมาณ 6 ชั่วโมง อาทิ

กราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ไหว้ขอพรพระพิฆเนศวัดสมานรัตนาราม เดินชม ช็อปสินค้าที่ตลาดบ้านใหม่ จากนั้นขบวนรถเที่ยวกลับออกจากสถานีฉะเชิงเทรา เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.10 น.

โดยมีสถานีที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ได้แก่ สถานีมักกะสัน คลองตัน หัวหมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นหรือลงตามสถานีดังกล่าว ขณะเดียวกันยังขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา สามารถร่วมบันทึกภาพหัวรถจักรไอน้ำในเส้นทางที่ขบวนรถวิ่งผ่านได้ตลอดเส้นทาง

ชมการแสดงดนตรี “คีตราชัน”

โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ร่วมกับ เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ขอเชิญประชาชนร่วมรับชมและรับฟังการแสดงดนตรี “คีตราชัน” อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงบทเพลงโดยวงเฉลิมราชย์ ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของไทยที่จะสลับหมุนเวียนกันในแต่ละวัน ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์

โดยภายในวันเปิดงาน “เทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” วันที่ 2 ธันวาคม พบกับการถ่ายทอดบทเพลง “แผ่นดินของเรา” บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์ ขับร้องโดย 10 ศิลปิน ได้แก่ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, รัดเกล้า อามระดิษ, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, วิภู กำเหนิดดี, วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล, กฤตฤทธิ์ บุตรพรม, สาธิดา พรหมพิริยะ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, โชคชัย หมู่มาก

และบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกมากมายจากนักร้องรับเชิญหลายสิบชีวิตจากหลากหลายวงการ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม ยังจัดให้มีการแสดงถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพลงรักความหมายดี ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 4 สาขา ไดแก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ บางแค เวลา 14.00-17.00 น.

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักโดยนักร้องรับเชิญมากกว่า 70 ท่าน ได้แก่ วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ), สุดา ชื่นบาน (ศิลปินแห่งชาติ), ชรัส เฟื่องอารมณ์, สุเมธ องอาจ, วสุ แสงสิงแก้ว, พิจิกา จิตตะปุตตะ, สุชาติ ชวางกูร, ผุสชา โทณะวนิก, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ระวิวรรณ จินดา, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นนทิยา จิวบางป่า, นรีกระจ่าง คันธมาส, ปกรณ์ ลัม, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ศรุต วิจิตรานนท์ และอีกมากมาย

ร่วมกิจกรรมวันดินโลกที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก

นอกจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จะเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติแล้ว ยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ในโอกาสนี้ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้กำหนดจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก

เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ ของการสร้างสุขภาพดินดี ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเลี้ยงประชากรโลกและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดินโลก นิทรรศการ “มหัศจรรย์พืชพันธุ์ จากดินทั่วถิ่นไทย” จัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรดิน และพืชอาหารทั่วประเทศไทย นิทรรศการมีชีวิต แสดงแปลงองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แปลงข้าวสรรพสี สตรอว์เบอรี่ และกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค

นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูง เสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น กิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน


แข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก/ผลไม้อินทรีย์ แข่งขันทำอาหาร เป็นต้น กิจกรรมเดินเทรล เช็คอินกับสัญลักษณ์วันดินโลกขนาดใหญ่ พร้อม “ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า” และเลือกซื้อสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรเป็นของฝากกลับบ้าน