ม.รังสิต สร้างห้องเรียนดนตรีจีน ขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก

ม.รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต สร้าง “ห้องเรียนดนตรีจีน” ขึ้นเป็นแห่งแรกของไทย และของโลก ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจีน 

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีน กระทรวงศึกษาธิการจีน (Center for Language Education and Cooperation : CLEC) จัดตั้งห้องเรียนดนตรีจีนห้องเรียนที่มีอัตลักษณ์ในด้านบูรณาการการสอนภาษาจีนผ่านเครื่องดนตรีจีน

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศจีนมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทั้งสองประเทศต่างก็มีประวัติศาตร์ และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เรื่องราวของดนตรีก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรม ดนตรีไม่เพียงเป็นโน้ตหรือท่วงทำนองเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม เป็นไมตรีที่ดีระหว่างเราสองประเทศ

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

“ผมจึงเชื่อเหลือเกินว่าห้องเรียนดนตรีจีนนี้จะเป็นสถานที่แห่งความสุข เป็นสีสันให้กับนักศึกษา เป็นห้องเรียนที่บูรณาการด้านการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างสมบูรณ์แบบ นักศึกษาจะได้เข้าใจเกี่ยวกับดนตรีจีนอย่างลึกซึ้ง สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนผ่านห้องเรียนดนตรีแห่งนี้ และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณูปการใหม่ ๆ ในการพัฒนามิตรภาพจีน-ไทยต่อไป”

ด้าน ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การเปิดห้องเรียนดนตรีจีนในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีของวิทยาลัยของพวกเราเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการนำเสนองาน ที่พวกเราได้จัดเตรียมการตลอดปีที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“โครงการห้องเรียนดนตรีภาษาจีน เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (CLEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งพัฒนาการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล โดยให้บริการด้านภาษาจีนสำหรับผู้คนทุกมุมโลกในการเรียนรู้ภาษาจีนและเข้าใจประเทศจีน

อีกทั้งยังเป็นการเปิดกว้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด ‘ภาษาจีนและดนตรี’ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งห้องเรียนที่มีอัตลักษณ์ในด้านบูรณาการการสอนภาษาจีนผ่านเครื่องดนตรีจีน และให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ผ่านกิจกรรมดนตรีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ เปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างยาวนานกว่า 24 ปี”

ผศ.ดร.ปิยสุดากล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาสาขาวิชาภาษาจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรมจีน มหกรรมตรุษจีนรังสิต การประกวดทักษะความสามารถภาษาจีน การประกวดร้องเพลงจีน การจัดแสดงดนตรีจีน เป็นประจำทุกปี รวมไปถึงการจัดหลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสั้นต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก การจัดค่ายฤดูร้อนในประเทศจีน การจัดเสวนาภาษาจีน การจัดอบรมครูภาษาจีน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) สำนักงานกลางกรุงปักกิ่ง และเมื่อไม่นานมานี้เองนั้น ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ เดินทางมาเยือนสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อหารือประเด็นการร่วมกันจัดตั้ง “ห้องเรียนดนตรีจีน” ที่มหาวิทยาลัยของเรา ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายได้ระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่าย เพื่อเตรียมการต่าง ๆ จนมาถึงความพร้อมในวันนี้ จึงได้ให้มีการจัดตั้ง ไห้องเรียนดนตรีภาษาจีน” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกของโลก ด้วยเป้าหมายที่จะผสมผสานภาษาจีนและดนตรีเข้าด้วยกัน

ผศ.ดร.ปิยสุดากล่าวอีกว่า ทั้งยังจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซาบซึ้งในความงดงามของวัฒนธรรมและดนตรีจีน ไปพร้อมกับการศึกษาภาษาจีน นักศึกษาจะไม่เพียงแต่เข้าใจจังหวะ วาทศาสตร์และอารมณ์ความรู้สึกของภาษาจีนอย่างลึกซึ้งเท่านั้น

แต่ยังจะเข้าใจด้วยว่าดนตรีส่องสะท้อนภาษาจีนโบราณ วรรณกรรมสมัยใหม่ เรื่องราวพื้นบ้าน ซึ่งกันและกันอย่างไร และต่างร่วมกันสร้างรูปแบบศิลปะอย่างมีสีสันได้งดงามเพียงใด ครูเองก็เชื่อมั่นว่า ห้องเรียนดนตรีจีนนี้ จะเป็นการเปิดบทใหม่ของการศึกษาวัฒนธรรมและดนตรีจีนที่สร้างสรรค์ และมีเพียงที่นี่เท่านั้นในตอนนี้ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต