สพฐ. ชี้แจงกรณีโรงเรียนนครพนม มีครูคนเดียวสอนทุกชั้น ข้อมูลบางอย่างคลาดเคลื่อน

ธีร์ ภวังคนันท์

สพฐ. ชี้แจงข่าวโรงเรียนในจังหวัดนครพนม มีครูสอนคนเดียวทั้งโรงเรียน ชี้ข้อมูลคลาดเคลื่อน เขตพื้นที่ส่งครู-ธุรการช่วยพร้อมจัดงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์

วันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีการรายงานว่า มีโรงเรียนชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อยู่ห่างตัวอำเภอเมืองนครพนม เพียง 5 กิโลเมตร แต่กลับพบว่ามีครูผู้สอนอยู่แค่คนเดียว รับผิดชอบการสอนคนเดียว 2 ห้อง 8 วิชาในวันเดียว และได้งบประมาณไม่เพียงพอ

ล่าสุด นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า การนำเสนอข่าวที่ออกไปนั้น มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ที่อาจทำให้สังคมเกิดความสับสนและมองว่าหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้ให้ความสำคัญต่อโรงเรียนขนาดเล็ก

ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เองไม่ได้ทอดทิ้งโรงเรียนให้อยู่ตามลำพัง ตามที่มีการนำเสนอข่าวแต่อย่างใด

นายธีร์กล่าวต่อว่า ข้อเท็จจริง คือโรงเรียนดังกล่าวมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ป.6 จำนวน 19 คน และมีบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 คน พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน 2 คน และธุรการโรงเรียน 1 คน ซึ่งตามเกณฑ์อัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 40 คน สามารถมีตำแหน่งครูได้ 1-4 คน

ที่ผ่านมาทางเขตพื้นที่ฯ ได้มีการพูดคุยกับทางโรงเรียนและชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อาทิ การยุบหรือควบรวม หรือเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่อื่น ๆ แต่ทางชุมชนไม่ต้องการให้ยุบรวม ต้องการให้ยังคงอยู่เป็นสถานศึกษาต่อไป ทางเขตพื้นที่ฯ จึงได้สนับสนุนโดยการจัดสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา เข้ามาช่วยสอนนักเรียนด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการช่วยจัดการเรียนการสอน โดยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ในปี 2557 เป็นโทรทัศน์ 32 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ในปี 2566 เป็นโทรทัศน์ 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และขอรับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ในปี 2568 จำนวน 3 ชุด เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งไม่ใช่เพียงโรงเรียนที่ปรากฏในข่าวเท่านั้น แต่ได้ให้การสนับสนุนทุกโรงเรียนในพื้นที่ด้วยเช่นกัน และมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

นายธีร์กล่าวอีกว่า ในส่วนของการนำเสนอข่าวที่บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้รับงบประมาณ จำนวน 30,000 บาทต่อปีนั้น ขอเรียนว่าในการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เหมือนกันหมดทุกแห่ง โดยเพิ่มขึ้นทุกปี คือ

ในระดับก่อนประถมศึกษาเดิมหัวละ 2,630 บาท ในปี 2566 ได้เพิ่มเป็น 2,787 บาท ปี 2567 เพิ่มเป็น 2,915 บาท

ในระดับประถมศึกษา เดิมหัวละ 3,130 บาท ในปี 2566 ได้เพิ่มเป็น 3,267 บาท ปี 2567 เพิ่มเป็น 3,410 บาท

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เดิมหัวละ 5,250 บาท ในปี 2566 ได้เพิ่มเป็น 5,487 บาท ปี 2567 เพิ่มเป็น 5,750 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมหัวละ 5,710 บาท ในปี 2566 ได้เพิ่มเป็น 5,915 บาท และปี 2567 เพิ่มเป็น 6,200 บาท

“ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น โรงเรียนดังกล่าวจึงมีอัตรากำลังครูเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ทาง สพป.นครพนม เขต 1 เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้มีการควบรวม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และเลขาธิการ กพฐ.ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ จึงได้จัดให้มีพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไปช่วยทำการสอนอีก 2 อัตรา เพื่อให้สอนเด็กได้ครบชั้น และธุรการ จำนวน 1 อัตรา มาช่วยดูแลในเรื่องงานธุรการต่าง ๆ ของโรงเรียน


ส่วนงบประมาณก็เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรร ตามจำนวนนักเรียนที่มีในแต่ละปี ซึ่งหลังจากนี้ทาง สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการให้ข้อมูลกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจที่ตรงกันต่อไป”