ศิษย์เก่าอุเทนถวาย ยื่นหนังสือถึงกระทรวง อว. คัดค้านการย้ายพื้นที่

อุเทนถวาย

ศิษย์เก่าอุเทนถวาย ยื่นหนังสือถึงกระทรวง อว. คัดค้านการย้ายพื้นที่ออกจากจุฬาฯ ชี้เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด พร้อมให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยเปลี่ยนภาพจำของคนในสังคมที่มีต่อนักศึกษาสถาบัน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวาย จำนวน 12 คน เดินทางมายื่นหนังสือขอคัดค้านการย้ายอุเทนถวาย โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนรับหนังสือดังกล่าว ที่อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี กรุงเทพฯ

นายธนัช วชิระบงกช ตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวว่า วันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวายที่ต้องการมาชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงจุดยืนถึงการคัดค้านการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิม เพราะอุเทนถวายควรได้รับการรักษาไว้ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านสถานที่เพื่อการศึกษา ที่ยังคงสืบทอดให้ความรู้มาเกือบ 100 ปี

สถานที่อุเทนถวายมีพื้นที่ 21 ไร่ คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 1.82 ของพื้นที่ทั้งหมด 1,183 ไร่ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้างเป็นผู้ครอบครองโดยชอบธรรม จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเอาสถานที่อุเทนถวายที่ใช้เพื่อการศึกษาอยู่แล้วนำไปขยายพื้นที่การศึกษาของจุฬาฯ

ซึ่งจุฬาฯ ควรพิจารณาจากพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์กลับคืนมาเพื่อการศึกษามากกว่า ขณะที่ปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ทางศิษย์เก่าอุเทนถวายขอยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนให้เกิดการทะเลาะวิวาทและวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน การย้ายพื้นที่จึงไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด และพวกตนยังพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเข้าไปร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนภาพจำของผู้คนในสังคมที่มีต่อนักศึกษาอุเทนถวายให้ได้

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ก.พ. ศิษย์เก่าอุเทนถวายหลายร้อยคนจากทั่วประเทศจะนัดรวมตัวที่กระทรวง อว. เพื่อแสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านการย้ายพื้นที่ดังกล่าว

ด้านนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ กล่าวว่า การย้ายพื้นที่อุเทนถวายไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาของการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา แต่เป็นเพราะกระทรวง อว. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวจะต้องดำเนินการตามข้อกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะเท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้กระทรวง อว.ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงใจเพื่อหาข้อยุติ


เราจึงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาท โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของอุเทนถวายเข้าร่วม ทั้งนี้ อยากฝากให้ตัวแทนศิษย์เก่าช่วยสร้างความเข้าใจกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันถึงเหตุผลดังกล่าว ไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิด และขอยืนยันว่า อว.จะดำเนินการทุกอย่างอย่างเป็นธรรมและยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ