อว.ถกแก้ปัญหา อุเทนถวาย-ปทุมวัน ผุดปทุมวันโมเดล นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน

อว.ถกแก้ปัญหา อุเทนถวาย-ปทุมวัน

อว.ประชุมแก้ปัญหา อุเทนถวาย-ปทุมวัน ผุด “ปทุมวันโมเดล” ให้นักศึกษาปี 1 เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย มีรายได้ เริ่ม 29 ก.พ.นี้ จัดงานจ๊อบแฟร์ มีบริษัทมารองรับเข้าทำงาน ด้านอุเทนถวายพร้อมทำแผนย้าย เข้าสภามหาวิทยาลัย 10 ก.พ.นี้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประชุมหารือกับ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6, รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถึงการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 2 สถาบัน

ผุดปทุมวันโมเดล

นางสาวศุภมาสกล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะยาวได้ออกแบบ “ปทุมวันโมเดล” ขึ้นมา ซึ่งเป็นการดีไซน์หลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายเรียนดี มีความสุข มีรายได้ โดยให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน เด็กที่จะเข้าไปเรียนปี 1 ที่ปทุมวันจะมีงานทำเลย

ทางสถาบันจะหาที่ทำงานให้พร้อมเรียนไปด้วยเลย เมื่อเด็กจบมาแล้วก็การันตีว่าเด็กก็จะมีงานทำอย่างต่อเนื่องแน่นอน และในระหว่างเรียนก็จะมีการสร้างความมั่นคงทางรายได้และทางจิตใจ เมื่อเด็กเรียนหนังสือหนักและทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย เด็กก็จะมีความรับผิดชอบสูงขึ้น มีเวลาว่างน้อยลง การก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลงไปด้วย

“ในส่วนของอุเทนถวายที่จะต้องมีการขยับขยายสถานที่ ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของคนส่วนใหญ่ ทุกแผนต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายและต้องให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นด้วย”

29 ก.พ. จัดงานจ๊อบแฟร์

ด้าน รศ.ดร.เสถียร กล่าวว่า ปีการศึกษา 2567 สถาบันจะทำปทุมวันโมเดลขึ้นมา มีการดีไซน์หลักสูตรใหม่โดยสถาบันจะหางานให้เด็กที่จะเข้าไปเรียนปี 1 ทำงานเลย พร้อมกับเรียนไปด้วย เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในพื้นที่ทำงานมากกว่าอยู่ในสถาบัน

โดยเริ่มวันที่ 29 ก.พ.นี้ จะจัดงานจ๊อบแฟร์ขึ้นมาและมีบริษัทที่จะมารองรับการเข้าทำงานของเด็กเป็นร้อยกว่าบริษัท ส่วนการเรียนการสอนจะเป็นบ็อกคอร์ส หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ บ็อกคอร์สก็คือไม่ต้องมาเรียนเป็นเดือนเป็นเทอม มาเรียนอาทิตย์เดียวก็จบ เป็นรายวิชาไปเลย ก็ทำให้เด็กได้มีทักษะมีความรู้ที่เข้มข้นขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลาที่ต้องอยู่ตลอดเวลาเป็นปีเป็นเทอม

ขณะที่ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย กล่าวว่า วิทยาเขตอุเทนถวาย ยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในการย้ายออกจากพื้นที่เดิม ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 10 ก.พ.นี้ เพราะบางคณะเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มีสภาวิชาชีพดูแลอยู่ว่าเมื่อย้ายไปแล้วจะต้องมีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ทำให้การย้ายอออกจากพื้นที่เดิม อาจจะต้องใช้เวลา ส่วนการต่อต้านของนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการย้าย ก็กำลังทำความเข้าใจและเชื่อว่าถ้าทุกคนมีส่วนร่วมก็จะเกิดการยอมรับ


พ.ต.อ.นริศกล่าวว่า การแก้ปัญหาการทะเลาวิวาทระหว่างวิทยาเขตอุเทนถวายกับปทุมวัน ในระยะสั้นตำรวจจะเพิ่มมาตรการกวดขันนักศึกษาที่พ้นสภาพและเข้ามาในสถาบันนอกเวลาราชการให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันเหตุและจะตรวจสอบประวัตินักศึกษาที่จะเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อทำประวัติ รวมทั้งดึงกล้องวงจรปิดจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมาที่ สน.ปทุมวัน เพื่อตรวจสอบและป้องกันเหตุ โดยจะเริ่มในเดือน มี.ค.นี้