เปิดจำนวนนักศึกษาจากอาเซียน เข้ามาเรียนในมหา’ลัยไทยมากที่สุด

นักศึกษา

เปิดจำนวนนักศึกษาจากประเทศอาเซียนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยมากที่สุดปีการศึกษา 2566 พบเมียนมาจำนวนมากกว่า 7 พันคน ตามด้วยกัมพูชา ลาว และเวียดนาม 

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเวลาหลายปีผ่านมานักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาจีนที่มีจำนวนมากที่สุด ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักศึกษาจีนทุกระดับปริญญาโดยรวมประมาณ 23,770 คน (ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 21 มี.ค. 2567) ตามด้วยนักศึกษาจากอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมา ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายมหาวิทยาลัย ตามด้วยกัมพูชา และ สปป.ลาว ดังนี้ 

เปิดจำนวนนักศึกษาอาเซียน

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (วันที่ 21 มี.ค. 2567) พบว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติ (อาเซียน) รวมทุกระดับปริญญา ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1 มีดังนี้ 

  1. นักศึกษาเมียนมา 7,036 คน 
  2. นักศึกษากัมพูชา 1,499 คน
  3. นักศึกษา สปป.ลาว 643 คน
  4. นักศึกษาเวียดนาม 618 คน
  5. นักศึกษาฟิลิปปินส์ 568 คน
  6. นักศึกษาอินโดนีเซีย 546 คน
  7. นักศึกษามาเลเซีย 210 คน
  8. นักศึกษาสิงคโปร์ 60 คน 
  9. นักศึกษาบรูไน 8 คน ตามลำดับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง