“ซัมซุง” เสริมการศึกษา พัฒนาครูแนะแนว ชูเด็กไทยค้นพบตัวเอง

เพื่อตอกย้ำความสำคัญในการค้นพบศักยภาพตนเองและอาชีพในฝัน ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้อาชีพหลากหลาย ก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้ตรงกับทักษะและความต้องการของตัวเอง “สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด” และ “มหาวิทยาลัยรังสิต” จัดการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาครูแนะแนวของไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

“วาริท จรัณยานนท์” ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันหาแนวทางในการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

จากความท้าทายดังกล่าว ซัมซุงได้ริเริ่มโครงการสำคัญ ได้แก่ “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต (Samsung Smart Learning Center)” เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย และนวัตกรรม “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ (Samsung Career Discovery)” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กสามารถค้นพบศักยภาพของตัวเอง และวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อสู่การทำงานอาชีพเป้าหมายในอนาคต โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าใช้งานนวัตกรรมนี้แล้วกว่า 1 ล้านครั้ง

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ ซัมซุงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้รู้จักนวัตกรรม Samsung Career Discovery ที่ประกอบด้วย แบบสำรวจตัวเองตามแนวคิดพหุปัญญา (multiple intelligences) และวีดิทัศน์แนะนำอาชีพกว่า 45 เรื่อง เพื่อให้ครูสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

“กิจกรรมที่เราจัดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวเด็กที่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ และสามารถเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพต่าง ๆ ได้”

อีกทั้งการอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบ active โดยให้ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นนักเรียน และร่วมทำกิจกรรมที่จะต้องนำกลับไปใช้ที่โรงเรียน เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ พร้อมเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อให้ครูทุกคนสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นไปปรับใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“มณีรัตน์ แก้วการไร่” ครูแนะแนว โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร หนึ่งในครูแนะแนวที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ครูได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ที่นำไปปรับใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่ยังไม่รู้ตัวว่าต้องการศึกษาต่อในด้านไหน ได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง และค้นพบอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต

“เด็กในยุค 4.0 มีความสนใจในเทคโนโลยี ครูจึงต้องปรับตัวในการใช้สื่อใหม่ ๆ ซึ่งหากครูนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ทำกิจกรรมแนะแนว เด็กก็จะไม่รู้สึกเบื่อ และรู้สึกสนุกในการทำกิจกรรมมากกว่าเดิม”

ทั้งนี้ นวัตกรรม Samsung Career Discovery ที่ซัมซุงได้จัดทำขึ้นนั้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองทำแบบสำรวจพหุปัญญา และรับชมวีดิทัศน์แนะนำอาชีพได้ที่ www.samsungslc.org/scd

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ