“สจล.” ผนึก “สวิส+อังกฤษ” ปั้นเชฟนักวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Business and Hotel Management School : BHMS) เปิดตัว “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)” หรือ “เชฟนักวิทยาศาสตร์” ครั้งแรกของประเทศไทย

โดยเป็นการผสมผสานศาสตร์โภชนาการเข้ากับศิลปะการปรุงอาหาร เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเทคนิคการบริการอาหารในการต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารมืออาชีพ ตลอดหลักสูตรจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน ทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการครัวอย่างเข้มข้นแบบมีค่าตอบแทน 6 เดือน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญา 3 แห่ง ซึ่งได้กำหนดเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ราวช่วงเดือนเมษายน 2562 นี้

“รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม” คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. กล่าวว่า การเปิดหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์นี้ ถือเป็นครั้งแรกของวงการอาหารที่จะผลิตเชฟมืออาชีพรุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ศิลปะการปรุงอาหาร ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ

“โดยนักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ และเทคโนโลยีอาหาร และเชฟที่มีความชำนาญในศิลปะการประกอบอาหาร เรียนรู้เทคนิคในการบริการทางอาหารที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารมืออาชีพ ทั้งยังเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาในธุรกิจด้านอาหาร”

“อีกทั้งยังจะได้ฝึกปฏิบัติการในห้องครัวมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาหารที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะเรียนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. เป็นเวลา 3 ปี และเรียนที่สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีก 1 ปี ทั้งยังจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจำนวน 1,000 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร”

“เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะได้รับ 3 ปริญญา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร) จาก สจล., ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน สหราชอาณาจักร”

“แอนดริว ฮันส์โรว” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า การเรียนการสอนใน BHMS เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นการศึกษาศิลปะการปรุงอาหารตะวันตกขั้นสูง และการจัดการธุรกิจบริการอาหาร เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งยังจะได้ฝึกปฏิบัติการครัวแบบมีค่าตอบแทนอีก 6 เดือน ที่สำคัญ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในโรงแรม และร้านอาหารพาร์ตเนอร์ชั้นนำของโลก อาทิ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์,เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน, แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

“นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพควบคู่กับการฝึกภาษาเยอรมันสำหรับการฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้ใช้ชีวิตในแคมปัสของสถาบันที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมอีกด้วย”

ถือเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์วิทยาศาสตร์อาหาร ร่วมกับศิลปะการปรุงอาหาร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพของผู้บริโภค ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ครัวไทย ครัวโลก (The Kitchen of the World) อีกทางหนึ่งด้วย

Previous articleสรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 11 มีนาคม 2562
Next article“Save the Children” นำร่องมาตรการปลอดภัย รณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อก