‘ทีแคส รอบ3’ พบ น.ร.ตกสัมภาษณ์ เหตุคุณสมบัติไม่ผ่าน ‘ทปอ.’ แนะสมัครใหม่ รอบ 4

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หรือทีแคส รอบ 3 รับตรงร่วมกัน สอบสัมภาษณ์วันที่ 10-14 พฤษภาคม สละสิทธิวันที่ 17-18 พฤษภาคม ซึ่งหลังจากที่มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ เสร็จสิ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม ทปอ.ได้รับแจ้งปัญหา เช่น เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกรดเฉลี่ยไม่ถึง คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่แต่ละสาขา มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง เกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ผู้สมัครตกสอบสัมภาษณ์ สาเหตุมาจากผู้สมัครไม่ตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติให้รอบคอบ ถือเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคลเอง ผู้สมัครส่วนมากก็เข้าใจ ยอมรับได้ และพร้อมที่จะไปสมัครใหม่ในรอบ 4 แอดมิสชั่นส์

“ปัญหานักเรียนตกสัมภาษณ์จากประเด็นคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนั้นมีจำนวนน้อย แต่มีนักเรียนบางรายที่โวยเข้ามาบ้าง โดยโทษระบบของ ทปอ.ว่าไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัคร และไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่าคุณสมบัติผู้สมัครมีไม่ครบ ทปอ.ได้ออกแบบระบบมาเพื่อกรอกคนให้มีความรอบคอบ เพราะการสมัครทีแคส ถือเป็นก้าวแรกที่เดินเข้าสู่มหาวิทยาลัย ทุกขั้นตอน ทุกวิธีการ ต้องมีความใส่ใจ รอบคอบในทุกรายละเอียด ถือเป็นการฝึกนักเรียนด้วย ดังนั้นในการสมัครทีแคส รอบ 4 ที่เปิดให้สมัครวันที่ 9-19 พฤษภาคมนี้ นักเรียนต้องรู้ตัวเอง ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะทุกอย่างให้รอบคอบ อย่าเลือกสาขาที่ตัวเองมีคุณสมบัติไม่ครบแล้วอ้างว่า เห็นระบบเปิดรับสมัครเลยสมัคร”นายพีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการประมวลผลคะแนนรอบ 4 จะพิจารณาตามคะแนนของผู้สมัครแต่ละสาขา โดยจะเรียงลำดับผู้สมัครจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ตามจำนวนที่สาขากำหนด คือเอาคะแนนนักเรียนเป็นที่ตั้ง แต่หากพบว่านักเรียนมีคะแนนเท่ากัน และเลือกสาขาในมหาวิทยาลัยหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ในลำดับต่างกัน หรือ นักเรียนมีคะแนนเท่ากัน และเลือกสาขาในมหาวิทยาลัยหนึ่งเหมือนกัน และอยู่ในลำดับเท่ากัน ทปอ.จะติดต่อไปยังสาขา และมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจว่าจะรับ หรือไม่รับผู้สมัครมาเข้าเรียน ทั้งนี้ การชำระเงินรอบ 4 ขอเน้นย้ำให้ผู้สมัครชำระเงินก่อน 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม ถ้าชำระเงินหลักจากนั้นการสมัครถือเป็นโมฆะทันที อย่างไรก็ตามการเลือกสาขาวิชา กับการชำระเงิน ทปอ.ได้ทำระบบให้แยกกันอยู่แล้ว ผู้สมัครสามารถไปชำระเงินก่อนได้ แล้วค่อยกลับมาเลือกสาขาภายหลังได้

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous articleกรุงศรี ออโต้ รุกเปิดสาขาธุรกิจยานยนต์ พัทยา เดินหน้าขยายบริการไร้รอยต่อ
Next articleภัยแล้งกลางฤดูฝน