องค์การ น.ศ.ธรรมศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนเพลงประจำมหาวิทยาลัย แทนเพลงยูงทอง

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัย แทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองในทุกกิจกรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ได้ออกประกาศ จะใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว แทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย อมธ.ตามเจตนารมณ์ของการทำประชามติของนักศึกษา โดยระบุว่า

อมธ.ประกาศใช้ “เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว” แทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย อมธ.เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะในการเลือกเพลงประจำมหาวิทยาลัยอันเป็นการแสดงออกที่สำคัญถึงอัตลักษณ์ การก่อกำเนิด และการเชิดชูประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมหาวิทยาลัย

อมธ. จึงได้จัดทำแบบสำรวจประชามติของประชาคมธรรมศาสตร์ โดยเพลงที่เข้ารับการคัดเลือกมีจำนวนทั้งหมด 3 เพลง คือ เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว, มาร์ช มธก. และเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง โดยจากผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 5,168 คน ได้เลือกเพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว กว่า 51.9%

อมธ. จึงเห็นควรประกาศให้ใช้ “เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว” แทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย อมธ. ตามเจตนารมณ์ของประชาคมธรรมศาสตร์ นับแต่นี้ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ