เอสเอ็มอีเฮ!ดีเดย์ ก.ย.ลดค่าฟีประกันเสี่ยงค่าเงิน-รัฐอุดหนุน-

ประธานสมาคมธนาคารไทย ลั่นมาตรการช่วยเอสเอ็มอีคลอดกลาง ก.ย.นี้ ทั้งลดค่าฟีทำเฮดจิ้ง และเงินซับพอร์ตการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ภายในกลางเดือน ก.ย.นี้ จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีออกมา หลังมีการหารือร่วมกันกับหลายหน่วยงาน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยมาตรการเบื้องต้นจะมีทั้งส่วนของสถาบันการเงิน จะช่วยลดอัตราค่าธรรมเนียม (ค่าฟี) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งจะคิดที่ราคาต้นทุนดำเนินการ ขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ จะช่วยเรื่องเงินสนับสนุนค่าฟีด้านป้องกันความเสี่ยงและด้านอื่น ๆ

สำหรับค่าเงินบาทในปัจจุบัน ยังมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับบางประเทศ ซึ่งเชื่อว่า ธปท.พยายามดูแลเสถียรภาพค่าเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่แล้ว

“ในภาวะนี้ก็เห็นค่าเงินแข็งค่ากว่าประเทศอื่น ๆ เล็กน้อย แต่ก็ตอบไม่ได้ว่า ค่าเงินที่แข็งค่าจะแข็งระยะสั้น ๆ หรือยาว ซึ่งธนาคารก็เป็นห่วงลูกค้าเอสเอ็มอี จึงพยายามเร่งกับหลายหน่วยงานที่จะออกมาตรการช่วยเหลือออกมา” นายปรีดีกล่าว


สำหรับความร่วมของธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารแมสเปี้ยน ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนของประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายปรีดีกล่าวว่า ธนาคารได้เข้าไปถือหุ้นในธนาคารดังกล่าวสัดส่วน 9.99% หรือคิดเป็นเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการถือหุ้นครั้งนี้จะทำให้ธนาคารมีโอกาสขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ทั้งฐานลูกค้าการค้าระหว่างประเทศ (เทรดไฟแนนซ์), เอสเอ็มอี และโมบายแบงกิ้ง เนื่องจากธนาคารแมสเปี้ยนมีเครือข่ายสำนักงานอยู่ทั่วประเทศถึง 51 แห่ง