คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนแล้ว 2.4 แสนราย เหลืออีก 2.84 ล้านสิทธิ

คนละครึ่งนะ

คลังเผย คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนแล้ว 2.4 แสนราย ยังเหลืออีก 2.84 ล้านสิทธิ สามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ และแอปเป๋าตัง ชี้ล่าสุดมีการใช้จ่ายแล้ว 2.6 หมื่นล้านบาท

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ของโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดย ณ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สำเร็จแล้วทั้งสิ้น 246,809 ราย และยังคงมีสิทธิคงเหลืออีกประมาณ 2.84 ล้านราย

“ขอเชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.”

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการ จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะและสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น.

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

ขณะที่ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิม) จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 26,477.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 178.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 26,656.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 13,530.6 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 13,125.9 ล้านบาท

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10,816.7 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,542.1 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,281.4 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 8,562.0 ล้านบาท ร้านบริการ 424.4 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 29.9 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.57 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.15 หมื่นราย