โลตัสเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น ชูเรต 3.25-4.00% ต่อปี เสนอขาย 17-19 ต.ค.นี้

โลตัสเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้

โลตัสประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น ชูอัตราดอกเบี้ย 3.25-4.00% ต่อปี พร้อมเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่-ผู้ลงทุนสถาบัน 17-19 ต.ค.นี้ ผ่านสถาบันการเงิน 8 แห่ง ชี้กระแสตอบรับคึกคัก หลังชูจุดเด่นครั้งแรกของการลงทุนในหุ้นกู้ธุรกิจค้าปลีกแบบ Omnichannel

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 2565 นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) มีความพร้อมในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยล่าสุดได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นจากทั้งหมด 4 รุ่น ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค. 2565

               

โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ส่วนรุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน จะประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบในภายหลัง สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 8 แห่ง

ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

“เป็นที่น่ายินดีที่หุ้นกู้ ‘โลตัส’ (Lotus’s) ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ที่สอบถามผ่านมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสนใจดังกล่าว สะท้อนปรากฏการณ์ที่สำคัญในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพราะถือเป็น ‘ครั้งแรก’ กับการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจค้าปลีกแบบ Omnichannel ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้แบรนด์ ‘โลตัส’ (Lotus’s) และถือเป็น ‘ครั้งแรก’ ของการออกหุ้นกู้ ‘โลตัส’ (Lotus’s) ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์”

ทั้งนี้ ด้วยอายุของหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่มีความหลากหลาย ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งจัดอันดับ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2565 ทำให้หุ้นกู้ “โลตัส” (Lotus’s) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนรายใหญ่ได้เป็นอย่างดี” ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าว