“เอสซีจี เคมิคอลส์” เตรียมขายหุ้น IPO หลัง ก.ล.ต.ไฟเขียวแล้ว

SCGC

ปูนซิเมนต์ไทย เผย ก.ล.ต.ไฟเขียวบริษัทลูก SCGC เสนอขายหุ้น IPO ได้แล้ว ชี้บริษัทกำลังพิจารณาเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับสารพัดความเสี่ยง คาดเข้าตลาดหุ้นไม่ทันปีนี้ต้องรอต้นปี’66

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า จากที่ได้แจ้งแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้น IPO และการนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า SCGC ได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต.แจ้งการอนุญาตตามแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ SCGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
โดยขณะนี้ SCGC อยู่ระหว่างพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ภาวะวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อ การล็อกดาวน์ของประเทศจีนจาก COVID-19 ตลอดจนภาระตลาดเงินและตลาดทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ข้างต้น คาดว่าการเสนอขายหุ้น IPO และการนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่เกิดขึ้นภายในปี 2565 และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมต่อไปในช่วงต้นปี 2566


ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ SCGC จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ SCGC ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th