บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2565 โอนเงินวันไหน-ได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม โอนเงินเข้าวันไหน-ได้กี่บาท กรมบัญชีกลางแจงรายการเบิกจ่าย-โอนเงินหนุน “บัตรคนจน” สำหรับเดือนสุดท้ายปี 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2565

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การโอนเงินช่วยเหลือสำหรับเดือนธันวาคม จะแบ่งเป็น 3 ครั้ง ในวันที่ 1, 18 และ 22 ของเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ธันวาคม

ยอดโอนวันที่ 1 ของเดือน ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค.-ธ.ค. 65)
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

* ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
* ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
* ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

18 ธันวาคม

ยอดโอนวันที่ 18 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

  •  เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

22 ธันวาคม

ยอดโอนวันที่ 22 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

“ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว