เงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2565 เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ประจำเดือนธันวาคม 2565 โอนเงินเข้าวันไหน เช็กข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนอายุครบ 6 ขวบ จำนวน 600 บาท/เดือน

สำหรับเงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2565 กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยแต่ละธนาคารอาจได้รับเงินในเวลาที่แตกต่างกัน

กำหนดวันโอนเงินอุดหนุนบุตร

 • ธันวาคม 2565 : โอนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566 : โอนวันอังคารที่ 10 มกราคม 256
 • กุมภาพันธ์ 2566 : โอนวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 : โอนวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 : โอนวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม 2566 : โอนวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 : โอนวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 : โอนวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566 : โอนวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 : โอนวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร.1300 และเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน

การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด-ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง
 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก” ที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก” จะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสํานักงานเขต พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น D.DOPA ของกรมการปกครอง

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

เด็กแรกเกิด

 • อายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด