สคร. บี้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายโค้งท้ายปี กระตุ้นเศรษฐกิจ 

รัฐวิสาหกิจ

สคร. เปิดผลงานเบิกจ่ายงบฯ ลงทุนรัฐวิสาหกิจปี’65 เผยรัฐวิสาหกิจตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ 88% ส่วนรัฐวิสาหกิจตามปีปฏิทินเบิกจ่ายสะสม 10 เดือนได้ 98% จี้เร่งเบิกจ่ายช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี ส่วนปีหน้าตั้งเป้าภาพรวมเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 95%

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดย สคร. จะยังคงกำชับให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยสำหรับการเบิกจ่ายงบฯลงทุนประจำปี 2565 ณ เดือนตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 284,826 ล้านบาท หรือคิดเป็น 94% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบฯลงทุนประจำปี 2566 มา 1 เดือน (ตุลาคม 2565) มีผลการเบิกจ่าย 3,823 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

“ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายสะสมได้ถึง 88% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และยังมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในช่วงฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสำหรับปีงบประมาณ 2566 สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบฯลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบฯลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี” นางปานทิพย์กล่าว

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว โดยเบิกจ่ายเป็นจำนวน 114,203 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88% ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 จำนวน 170,624 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 55,479 ล้านบาท ซึ่งผลเบิกจ่ายสะสมเดือนตุลาคม 2565 คิดเป็น 98% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

อย่างไรก็ดี มีรัฐวิสาหกิจจำนวน 2 แห่ง ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ซึ่ง สคร.ได้เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการเบิกจ่ายในช่วง 2 เดือนสุดท้ายให้เป็นไปตามแผนด้วยแล้ว

สำหรับการเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1 เดือน (ตุลาคม 2565) จำนวน 3,823 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

Advertisement