กรุงศรีฯ ประกาศเป้าหมายธุรกิจปี’66 ขอโตสินเชื่อ 3-5% หนี้เสีย 2.5-2.6%

กรุงศรี ธนาคารกรุงศรี BAY

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศเป้าหมายการเงอนปี’66 ตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อ 3-5% รักษาระดับหนี้เสีย 2.5-2.6% และส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ 3.3-3.5% ด้านสำรองฯ อยู่ที่ 145-155%

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเป้าหมายทางการเงินของธนาคารสำหรับปี 2566 เพื่อเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชน รวมถึงใช้ในการสื่อสารแก่นักลงทุน

โดยตั้งเป้าการเติบโตของเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ระดับ 3-5% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.3-3.5% และการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยทรงตัว (Flat)

ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมอยู่ที่ Mid-40s และสัดส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อรวม (Credit Cost) อยู่ที่ระดับ 150-160 bps โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 2.5-2.6% และอัตราส่วนคำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ (Corverge Raito) 145-155%

อย่างไรก็ดี เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของธนาคารในเบื้องตัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

Advertisment