ปิดตำนาน DTAC ที่แท้ทรู จดทะเบียนควบบริษัท สู่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น”

True Dtac ทรู ดีแทค

ปิดตำนาน DTAC ที่แท้ทรู! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนการควบ “ทรู-ดีแทค” แล้ว 1 มี.ค.นี้ ชื่อบริษัทใหม่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น”

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUEE รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อก่อนการควบบริษัท) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)

ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทและ DTAC ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

               

บริษัทขอแจ้งว่านายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ส่งผลให้บริษัทและ DTAC หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล

โดยบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท กล่าวคือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท และ DTAC ทั้งหมด โดยผลของกฎหมาย

Advertisement