กลุ่มบริษัทเอไอเอผลงานเข้าเป้ามูลค่าธุรกิจใหม่โต 28%

กลุ่มบริษัทเอไอเอรายงานผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมของปี 60 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโต 28% กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 16% พร้อมเงินปันผลประจำปีเพิ่ม 17% และมูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงานมากกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก

มร.อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ฮ่องกง คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอประกาศผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมของปี 2560 (สิ้นสุด 30 พ.ย.60) โดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักซึ่งจุดเด่นของผลการดำเนินงานจะรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ โดยการเติบโตที่ยอดเยี่ยมของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ขยายตัวสูงถึง 28% หรือเท่ากับ 3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเบี้ยประกันรับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้น 19% คิดเป็น 6,092 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะอัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) เพิ่มขึ้น 4.1% จุด คิดเป็น 56.8% และอัตรากำไรของมูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ (PVNBP) เพิ่มขึ้น 10% จาก 9% ในปี 2559

โดยผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทเอไอเอมีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS อยู่ที่ 4,647 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16% มูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (EV operating profit) เพิ่มขึ้น 19% หรือเท่ากับ 6,997 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับมูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ROEV) เพิ่มขึ้น 16.6%

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสถานะเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่งและมีเงินทุนที่มั่นคง โดยมีมูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) เท่ากับ 51.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าธุรกิจเท่ากับ 50.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเงินสดสำรองสำหรับใช้จ่ายเป็นมูลค่า 4,527 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 13% ซึ่งมีเงินสดหมุนเวียนส่วนเกิน (Free surplus) รวมอยู่ที่ 12.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีเงินโอนจากต่างประเทศสุทธิ (Net remittances) อยู่ที่ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามพระราชบัญญัติบริษัทประกันชีวิตฮ่องกงของเอไอเอ มีสัดส่วนเท่ากับ 443% ขณะที่เงินปันผลจากการดำเนินงานในส่วนเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้น 17% คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.38 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น โดยเงินปันผลรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 100.00 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 17%

“กลุ่มบริษัทเอไอเอมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมมากด้วยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงสองหลัก โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น28 % เป็น 3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เรายังมีกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS และเงินสดหมุนเวียนส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้เป็นผลโดยตรงจากขนาด คุณภาพ และการเปิดกว้างของธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอไอเอ ที่ดำเนินอยู่ทั่วภูมิภาค รวมไปถึงการนำเอากลยุทธ์มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของเงินปันผลประจำปีที่สูงถึง 17% ในปี 2560 ยังแสดงถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทเอไอเอ และความมั่นใจที่มีต่อกลุ่มบริษัทเอไอเอ ด้วย” มร.อึง เค็ง ฮุยกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ