คลังอัดเงินอุ้ม SMEs เพิ่มกว่า 1 แสนล้าน หนุนฟื้นธุรกิจ รับท่องเที่ยวโต

มาตรการบสย.

“อาคม” เผยรัฐบาลอัดเงินอีกกว่า 1.1 แสนล้านบาท ฟื้นธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งโครงการค้ำประกันสินเชื่อเฟสใหม่ของ บสย. 5 หมื่นล้านบาท รวมถึงซอฟต์โลนของแบงก์ชาติอีกกว่า 6.15 หมื่นล้านบาท ล่าสุด ดึง 18 สถาบันการเงิน ปล่อยกู้ฟื้นธุรกิจเอสเอ็มอี ตั้งเป้าช่วย SMEs กว่า 1 แสนราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาท รักษาการจ้างงานกว่า 7 แสนอัตรา

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme PGS ระยะที่ 10 (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง”

เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญทางการเงินและค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุนระหว่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 18 สถาบันการเงิน พร้อมใจเติมทุน เสริมสภาพคล่อง เพื่อธุรกิจเติบโตยั่งยืน

บสย.ลงนาม PGS10

อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.เฟสใหม่

นายอาคมกล่าวว่า รัฐบาลได้มีมาตรการออกมาช่วยคนที่เตรียมการฟื้นธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว โดยล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.เฟสใหม่ หรือ PGS10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังต่ออายุสินเชื่อซอฟต์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกไปอีก 1 ปี วงเงินกว่า 61,500 ล้านบาท ดังนั้นจะมีวงเงินสินเชื่อที่ดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยจุดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อที่พัฒนาขึ้น ตอบโจทย์ SMEs 6 กลุ่ม (Segment) ได้แก่

1.สตาร์ตอัพ (Startup) เพื่อนักศึกษาจบใหม่ อาชีพอิสระ วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำ 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง ตลอดอายุการค้ำประกัน

2.สมอลบิซ (Small Biz) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรายย่อย พ่อค้า แม่ขาย วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

3.สมาร์ทวัน (Smart One) เสริมสภาพคล่อง ค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

4.สมาร์ทบิซ (Smart Biz) เพื่อ SMEs ขนาดกลางและเล็ก วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก

5.สมาร์ทกรีน (Smart Green) เสริมศักยภาพธุรกิจสู่ ESG และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก และ

6.สมาร์ทพลัส (Smart Plus) วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียน บริการรับคำปรึกษา ตรวจสุขภาพทางการเงินฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst)

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก 18 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.ธนาคารออมสิน 5.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 6.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

9.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 10.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 11.ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 12.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 13.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 14.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 15.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 16.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 17.บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด 18.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

“ทั้ง 18 สถาบันการเงินจะร่วมกันผลักดันและช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 100,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท และรักษาการจ้างงานกว่า 700,000 อัตรา” นายสิทธิกรกล่าว


บสย PGS10