ธปท.ประกาศ 14 สถาบันการเงินเป็นคู่ค้าทำธุรกรรม e-Outright

สถาบันการเงินเป็นคู่ค้าทำธุรกรรม e-Outright
ภาพจาก PIXABAY

ธปท.ประกาศรายชื่อ 14 สถาบันการเงินได้รับคัดเลือกเป็นคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Outright มีผลตั้งแต่ 20 มี.ค.เป็นต้นไป

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ภายหลังจาก ธปท.ได้ประกาศรับสมัครคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) ตามหนังสือเวียน ฉบับที่ ฝตง.(21)ว. 6/2556

โดยพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง นั้น ธปท. ขอเรียนว่า มีสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
 8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
 11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
 13. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 14. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisement

อนึ่ง สถาบันการเงินที่สนใจสมัครเป็นคู่ค้า e-Outright สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนกำกับความเสี่ยงตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดย ธปท. จะทบทวนรายชื่อคู่ค้า e-Outright เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกและชี้ขาดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright