กอช.ตั้งคณะอนุกรรมการไอที ดึงผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม เดินหน้าพัฒนาระบบงาน-บริการดิจิทัล

กอช.ตั้งคณะอนุกรรมการไอที ดึงผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม เดินหน้าพัฒนาระบบงานและบริการดิจิทัลเพื่อสมาชิก

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วม เพื่อเร่งพัฒนาระบบจัดการและบริการสมาชิกรูปแบบดิจิทัลออนไลน์ ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ เป็นประธาน มีอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการ Big Data ของหน่วยงานรัฐหลายแห่ง, นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบงานเทคโนโลยี และเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนการออมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดเป้าหมายให้ กอช. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการออกแบบพัฒนาระบบบริการสมาชิกรูปแบบดิจิทัลออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในกระแสโลก 4.0 ในปัจจุบัน


โดยขณะนี้ กอช.อยู่ระหว่างเร่งรัดพัฒนาระบบบริการสมาชิกบนอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ หรือ Web Service และการสร้างแอพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาชนทั้งด้านข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ และใช้บริการออนไลน์ต่างๆ อาทิ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก หรือการเรียกดูยอดเงินในบัญชีของสมาชิก ซึ่งเมื่อระบบงานได้พัฒนาแล้วเสร็จ กอช. ก็ได้เตรียมขยายผลเชื่อมโยงบริการเข้ากับโครงการ National e-Payment ต่อไปด้วยในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ