HENG รุกสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หนุนพอร์ตทั้งปีโตเข้าเป้า 1.44 หมื่นล้าน

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG ประเมินตลาดสินเชื่อครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง หลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากแรงส่งภาคการท่องเที่ยว เดินหน้ารุกตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพิ่มสัดส่วนเป็น 60-65% คาดหนุนพอร์ตสินเชื่อเติบโตตามเป้าหมาย 1.44 หมื่นล้านบาท

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “เฮงลิสซิ่ง” เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดสินเชื่อในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ยังเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนมีความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น หลังเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณการเติบโตที่ดี

โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคน จึงเป็นโอกาสของ HENG นำความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเข้าไปตอบสนองต่อความต้องการแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายจากนโยบายภาครัฐที่เข้ามาควบคุมการปล่อยสินเชื่อและดอกเบี้ย ซึ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้น ทำให้การบริหารงานต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด

ดังนั้นจึงได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเอาชนะความท้าทายและขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสร้างการเติบโตที่ดี รับโอกาสความต้องการแหล่งเงินทุนของประชาชน โดยนายพัฒน์พงษ์ ผาทอง ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้วางรากฐานของระบบการดำเนินงานของ HENG จึงมีความเข้าใจและสามารถนำประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารระดับสูงอีกหลายบริษัท มาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อภายใต้แบรนด์ “เฮงลิสซิ่ง ได้ดียิ่งขึ้น

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล
นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะมุ่งขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีศักยภาพและการเติบโตสูง ขณะเดียวกันจะมุ่งบริหารจัดการควบคุมคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้ดีต่อเนื่อง

โดยจะดูแลหนี้สงสัยจะสูญ (NPLs) ทั้งปีลดลงเหลือ 3% ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) โดยมุ่งหวังให้หุ้น HENG เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีหุ้นยั่งยืน หรือ THSI จากการจัดอันดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ HENG กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายผลักดันการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมในปีนี้เป็น 14,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีพอร์ตสินเชื่อรวม 12,020 ล้านบาท โดยมุ่งขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีศักยภาพและการเติบโตสูง มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อกลุ่มดังกล่าวเป็น 55-60% ของพอร์ตสินเชื่อรวม

โดยนำข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ “เฮงลิสซิ่ง” ที่มีทีมพนักงานเป็นคนในพื้นที่ เข้าใจภาษาถิ่น วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมต่อความต้องการลูกค้า สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้หลักการให้บริการที่เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

พร้อมพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองทั่วประเทศที่มีแผนขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการเต็นท์รถเพิ่มเป็น 6,500 แห่ง จากเดิม 5,100 แห่ง เพื่อให้คำแนะนำและส่งต่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่สาขา “เฮงลิสซิ่ง” ซึ่งปัจจุบันได้เปิดครบ 830 สาขา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


ทั้งนี้ บริษัทมุ่งยกระดับการให้บริการสินเชื่อผ่านพนักงานสาขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาสินเชื่อและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบยืนยันตัวตน สร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการได้ง่ายขึ้น และสามารถคัดเลือกลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ป้องกันการผิดนัดชำระ ประกอบกับมีทีมจัดเก็บหนี้ช่วยลดปัญหาการผิดนัดชำระและปัญหาหนี้ NPLs ให้เป็นไปตามแผน