5 หุ้นประกันใจป้ำ จ่ายปันผลระหว่างกาล ขึ้นเครื่องหมาย XD ส.ค. นี้

หุ้นประกัน

ส่อง 5 หุ้นบริษัทประกันภัย-ประกันชีวิตใจป้ำ จ่ายปันผลระหว่างกาล จ่อขึ้นเครื่องหมาย XD ส.ค. นี้

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หุ้นประกันหลายแห่ง มีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับงวดผลดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกปี 2566 ได้แก่

BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยจ่ายจากผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Racord date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

               

AYUD : บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยจ่ายจากผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Racord date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยจ่ายจากผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกำไรสะสม ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Racord date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Racord date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

TQR : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (นายหน้าประกันภัย)

เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.174 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยจ่ายจากผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Racord date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566