กรมบัญชีกลาง เผยแนวทางจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด คาดเริ่ม ม.ค. 67

กรมบัญชีกลาง เงินเดือน ข้าราชการ

กรมบัญชีกลาง เผยแนวทางจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด เปิดให้เลือกโดยสมัครใจ เตรียมออกหลักเกณฑ์และชี้แจงส่วนราชการ ภายในปลายปีนี้ คาดเริ่มจ่ายงวดแรก 16 ม.ค. 2567 ส่วนลูกจ้างประจำ คาดเริ่มจ่าย 18 มี.ค. 2567

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยความคืบหน้าการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบว่า กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ และกลุ่มสถาบันการเงินต่าง ๆ เกี่ยวกับหนี้และการโอนเงินเข้าบัญชี

โดยสรุปแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น ดังนี้

               

1. เป็นการเลือกโดยสมัครใจ

2. ให้ส่วนราชการผู้เบิกดำเนินการเดือนละ 1 รอบตามเดิม โดยปรับระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-Payroll เร็วขึ้น

3. กรมบัญชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลเงินเดือน โดยจะหักยอดรายจ่ายและหนี้ (กบข./กสจ./กยศ./ภาษี/สหกรณ์/หนี้สถาบันการเงิน) คงเหลือยอดสุทธิ นำมาหาร 2 และแบ่งจ่ายรอบ 1 และรอบ 2 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

4. กรมบัญชีกลางจะออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทาง รวมถึงจัดประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

กรมบัญชีกลาง คาดการณ์ว่า จะเริ่มจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรอบที่ 1 ในวันที่ 16 มกราคม 2567 และสำหรับลูกจ้างประจำคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด หวังช่วยสภาพคล่อง-ไม่ต้องยืมใคร

สำหรับกรณีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ แบ่งเป็น 2 งวดนั้น เริ่มต้นมาจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรก เมื่อ 13 กันยายน 2566 ระบุว่า ครม.ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ โดยจะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เนื่องจากต้องมีการแก้ไขระบบหลายอย่าง จึงยังทำทันทีไม่ได้ อย่างไรก็ดี เชื่อว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้พอสมควร จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

“เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยแย้มเรื่องนี้ แต่ผมตระหนักดีว่ากระแสเงินสดของทุก ๆ คนเป็นเรื่องสำคัญ จึงมีการดำริให้เปลี่ยนเงินเดือนข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคมปีหน้า เป็นต้นไป ต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลาย ๆ อย่าง ทำทันทีไม่ได้ เชื่อว่าจะบรรเทาทุกข์ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้พอสมควร จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน มีการแบ่งจ่ายออกมา” นายเศรษฐากล่าว