ขอเวลา 2 เดือน! JKN เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 6 รุ่น จาก 12 ต.ค. เป็น 8 ธ.ค.

JKN

ขอเวลา 2 เดือน! JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 6 รุ่น ที่จะจัดในวันที่ 12 ต.ค.นี้ ออกไปเป็น 8 ธ.ค.66 เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไข

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 6 รุ่นของบริษัท ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทที่อ้างถึงนั้น ประกอบด้วย

1. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN243A)

               

2. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN246A)

3. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN240A)

4. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN24NA)

5. หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN252A)

6. หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN255A)

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ 6 รุ่นของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ขอเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 6 รุ่นของบริษัท จากวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 6 รุ่นของบริษัทดังกล่าว ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.1 (ญ) สำหรับหุ้นกู้ JKN243A JKN246A JKN240A JKN24NA และข้อ 10.1 (ญ) สำหรับหุ้นกู้ JKN252A และ JKN255A อันถือเป็นเหตุผิดนัดของข้อกำหนดสิทธิต่อไป