ยกเลิกบัตร “SCB M” ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2567 ลูกค้ากระทบอะไรบ้าง ?

SCB M บัตร ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB ประกาศยกเลิกบริการบัตร SCB M ทุกประเภท ภายใน 1 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป กระทบลูกค้าบัตร SCB M แต่ละประเภทอย่างไรบ้าง ?

จากกรณี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศยกเลิกการให้บริการบัตร SCB M ทุกประเภท ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากความตกลงระหว่างธนาคาร และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในการออกผลิตภัณฑ์ SCB M ทุกประเภทร่วมกัน จะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2567

โดยการครบกำหนดความตกลงร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ SCB M ทุกประเภทจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเนื่องจากหมดอายุสัญญา ทำให้ไม่สามารถใช้บริการจากบัตร เช่น ซื้อหรือผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าหรือช่องทางออนไลน์, กดเงินสด/โอนเงินหรือบริการอื่น ๆ ที่เครื่อง ATM หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2567

               

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปทุกการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังนี้

บริการอะไรถูกยกเลิกบ้าง ?

บริการภายใต้แบรนด์ SCB M จะถูกยกเลิกทั้งหมดภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งเป็นดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB M ที่จะให้บริการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ได้แก่

 • บัตรเครดิต SCB M VISA (LIVE / LUXE / LEGEND)
 • บัตรเดบิต SCB M VISA
 • บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash
 • บัตรเติมเงิน SCB M VISA (ยกเลิกบริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)
 • สินเชื่อบุคคล Speedy Loan
 • บริการชำระเงิน Bill Payment Service ผ่าน M Bill Pay

ผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB M ที่จะให้บริการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ได้แก่

 • บัตรเติมเงิน SCB M VISA

ลูกค้าบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด SCB M

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบัตรเครดิต SCB M ยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

 • ส่วนลดสูงสุด 5% หรือ 10% ทุกห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
 • รับคะแนนสะสม M Point สูงสุด x3 หรือ x4 ทุกการใช้จ่าย ทุกร้านค้าทั่วโลก
 • รับเงินเครดิตคืน 2% หรือ 3% ที่สถานีน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป
 • บริการขอแบ่งชำระ 0% 3 เดือน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาท/รายการ ในหมวดโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ชำระเบี้ยประกัน และการใช้จ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
 • บริการรถรับ-ส่ง ไปกลับจากสนามบิน (Limousine Service) จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566-31 ธันวาคม 2566) โดยต้องสำรองการใช้บริการภายใน 31 ธันวาคม 2566 และสามารถใช้สิทธิเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
 • บริการห้องรับรองพิเศษด้วยบัตร Priority Pass จำนวน 4 ครั้ง ตลอดอายุบัตร Priority Pass 12 เดือน โดยไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าใช้ห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566-31 มกราคม 2567)

และลูกค้าบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด SCB M จะไม่สามารถใช้งานบัตรได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งการชำระสินค้า การทำรายการผ่อนสินค้า และบริการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เบี้ยประกัน เป็นต้น

โดยหากลูกค้ายังประสงค์จะใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติต่อ สามารถแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตใบอื่นที่ต้องการหักชำระค่าบริการกับผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้โดยตรง และหากยังคงมียอดคงค้างอยู่ ลูกค้ายังสามารถผ่อนชำระยอดใช้จ่ายและชำระเงินผ่านช่องทาง SCB EASY App, ตู้ ATM, สาขาของธนาคารทุกสาขา

ส่วนการใช้งานบัตร กรณีบัตรหาย / ชำรุด / ถูกโจรกรรม / หมดอายุ สามารถขอออกบัตรใหม่ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยธนาคารจะออกบัตรใหม่ให้ตามขั้นตอน

ธนาคารระบุเพิ่มเติมว่า เนื่องจากธนาคารได้มีการโอนย้ายธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลบางประเภทไปยังบริษัท CardX แล้ว หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดใบใหม่ สามารถสมัครได้ที่ SCB EASY App หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา โดยจะต้องยื่นเอกสารเพื่อสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดที่ต้องการอีกครั้ง สำหรับเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติจะเป็นตามที่บริษัท CardX กำหนด

และหากชำระค่าธรรมเนียมรายปีบัตรแล้ว หรือมียอดเครดิตคงเหลือในบัตรนั้น ธนาคารระบุว่า จะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรเครดิต SCB M ให้กับลูกค้า โดยธนาคารจะเริ่มโอนค่าธรรมเนียมคืนหลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญา (31 มกราคม 2567) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

กรณีผู้ถือบัตรไม่มีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร กรุณาติดต่อ SCB M Call Center โทร. 1295 เพื่อแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากของท่าน หรือหากต้องเปลี่ยนแปลงบัญชีเพื่อรับค่าธรรมเนียม หรือยอดเครดิตคงเหลือในบัตรคืน สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงได้ผ่าน Call Center ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ยังคงสามารถใช้คะแนนสะสม M Point ที่คงเหลืออยู่ได้ตามปกติ ในฐานะสมาชิก M Card ผ่านบัตร M Card ตามเงื่อนไขที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card Application หรือ www.mcardmall.com และ M Card Contact Center โทร. 0-2789-5555 ได้ทุกวัน (เวลา 10.00-19.00 น.)

ลูกค้าบัตรเดบิต SCB M

สำหรับสิทธิประโยชน์ของบัตรเดบิต SCB M นั้น จะสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ ภายใน 31 มกราคม 2567 และหากมีการสมัครบริการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเดบิต เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เบี้ยประกัน เป็นต้น จะถูกยกเลิกทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

หากลูกค้ายังประสงค์จะใช้บริการต่อ สามารถแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตใบอื่นที่ต้องการหักชำระค่าบริการกับผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้โดยตรง

ขณะที่การออกบัตรใหม่นั้น ธนาคารจะไม่ได้ออกบัตรใหม่ให้ โดยจะคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน และลูกค้าสามารถสมัครบัตรเดบิต LET’S SCB หรือบัตรเดบิตประเภทอื่น เพื่อใช้ทดแทนบัตรเดบิต SCB M เดิม ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น SCB EASY และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ส่วนการคืนค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตที่ชำระไปแล้วนั้น ธนาคารจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนการใช้งานที่เหลืออยู่ให้กับลูกค้า โดยจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตทันทีหลังยกเลิกบัตรสำเร็จ โดยลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกบัตรได้ผ่านช่องทางสาขา หรือ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777

ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่ไม่ได้ทำการยกเลิกบัตร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ธนาคารจะทำการคืนค่าธรรมเนียมรายปีให้กับลูกค้าตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

ขณะที่การใช้คะแนน M Card ธนาคารระบุว่า ยังคงสามารถใช้คะแนนสะสม M Point ที่คงเหลืออยู่ได้ตามปกติ ในฐานะสมาชิก M Card ผ่านบัตร M Card ตามเงื่อนไขที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card Application หรือ www.mcardmall.com และ M Card Contact Center โทร. 0-2789-5555 ได้ทุกวัน (เวลา 10.00-19.00 น.)

ลูกค้าบัตรเติมเงิน SCB M

สำหรับลูกค้าบัตรเติมเงิน SCB M Prepaid ยังสามารถสามารถทำรายการเติมเงินเข้าบัตร และใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์และใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

และเมื่อถึงกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการบัตร ลูกค้าผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำรายการเติมเงินเข้าบัตร และไม่สามารถนำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ และไม่มีการออกบัตรทดแทนการให้บริการบัตร SCB M Visa Prepaid

โดยธนาคารระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนถึงกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการบัตรวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ธนาคารจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากกับธนาคาร เพื่อธนาคารจะทำการโอนเงินคงเหลือในบัตรเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าผู้ถือบัตร หากมีเงินคงเหลือในบัตรต่อไป

โดยสามารถติดต่อ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากได้

ทั้งนี้ ยังคงสามารถใช้คะแนนสะสม M Point ที่คงเหลืออยู่ได้ตามปกติ ในฐานะสมาชิก M Card ผ่านบัตร M Card ตามเงื่อนไขที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card Application หรือ www.mcardmall.com และ M Card Contact Center โทร. 0-2789-5555 ได้ทุกวัน (เวลา 10.00-19.00 น.)