ตลท. เตือนศึกษาข้อมูลหุ้น GSC ปม “ซีอีโอ-กรรมการตรวจสอบ” ลาออก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลหุ้น GSC ก่อนตัดสินใจลงทุน หลังเกิดกรณี “กรรมการตรวจสอบ-ซีอีโอ” แห่ลาออก พร้อมจับตาประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งข่าวขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC เกี่ยวกับข่าวการลาออกของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100

โดย GSC ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดำเนินการจัดการประชุมเองตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

               

นอกจากนี้ บริษัทแจ้งการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง CFO ไปก่อนหน้านี้อีกตำแหน่ง