เปิดโผ 16 หุ้นจ่ายปันผล ขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือน พ.ย.นี้

หุ้นปันผล

ส่องหุ้นปันผล 16 บริษัท บอร์ดมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือน พ.ย.นี้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บจ.) ซึ่งส่วนใหญ่มีผลดำเนินการออกมาค่อนข้างดี ได้ทยอยประกาศจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในช่วงเดือน พ.ย.นี้ ได้แก่

1.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI

คณะกรรมการบริษัท BKI มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 3.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 08 ธ.ค. 2566

               

2.บมจ.สหพัฒนพิบูล หรือ SPC

คณะกรรมการบริษัท SPC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.60  บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 23 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 08 ธ.ค. 2566

3.บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป  หรือ ICHI

คณะกรรมการบริษัท ICHI มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ นกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 22 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 21 พ.ย. 2566  และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 06 ธ.ค. 2566

4.บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ TAN

คณะกรรมการบริษัท TAN มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 และ กำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา  0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 07 ธ.ค. 2566

5.บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ  FPT

คณะกรรมการบริษัท FPT มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา  0.40 บาทต่อหุ้น  ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 24 พ.ย. 2566 กำหนดขึ้น XD 23 พ.ย.2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 13 ก.พ. 2567

6.บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT

คณะกรรมการมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 09 พ.ย. 2566 จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 และกำไรสะสม โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 24 พ.ย. 2566 กำหนดขึ้น XD 23 พ.ย.2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 08 ธ.ค. 2566

7.บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง หรือ RAM

คณะกรรมการบริษัท RAM มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 15 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 30 พ.ย. 2566

8.บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN

คณะกรรมการบริษัท TKN มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา  0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 24 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ย. 2566  และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 07 ธ.ค. 2566

9.บมจ.เอสเตติก คอนเนค หรือ TRP

คณะกรรมการบริษัท TRP มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการ 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 24 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ย. 2566  และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 08 ธ.ค. 2566

10.บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA

คณะกรรมการบริษัท WHA มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.0669 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 23 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 08 ธ.ค. 2566

11.บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP

คณะกรรมการบริษัท WHAUP มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 และ กำไรสะสม โดยจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 23 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 04 ธ.ค. 2566

12.บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)  หรือ  PTL

คณะกรรมการบริษัท PTL มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  จากกำไรสะสม  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นสามัญอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 21 พ.ย. 2566 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 20 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 04 ธ.ค. 2566

13.บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL

คณะกรรมการบริษัท PSL มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 พ.ย. 2566 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 08 ธ.ค. 2566

14.บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ หรือ SFLEX

คณะกรรมการบริษัท SFLEX มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 23 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ย. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 07 ธ.ค. 2566

15.บมจ.วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN

คณะกรรมการมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 09 พ.ย. 2566 จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 23 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ย. 2566 จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.035 บาทต่อหุ้น และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 08 ธ.ค.2566

16.บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค หรือ DCC

คณะกรรมการบริษัท DCC มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.017 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 21 พ.ย. 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD 20 พ.ย. 2566  และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 06 ธ.ค. 2566