DELTA แถลงการณ์ปมพนักงานประท้วงขอโบนัส 8.5 เดือน พร้อมเงิน 5 หมื่น

DELTA

DELTA ออกแถลงการณ์กรณีพนักงานประท้วงขอโบนัส 8.5 เดือน พร้อมเงิน 5 หมื่นบาท ลั่นมีกำไร-โบนัส แต่รายละเอียดยังเปิดเผยไม่ได้หากการเจรจากับสหภาพแรงงานยังไม่ยุติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามกระแสข่าวออนไลน์พบว่ามีกลุ่มพนักงานในโรงงานเดลต้านิคมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา แห่ประท้วงขอโบนัส 8.5 เดือน บวกเงิน 50,000 บาท

ล่าสุดบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงาน โดยระบุว่าเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดและให้ความชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน

บริษัทขอชี้แจง 2 ประเด็นที่ปรากฏในสื่อและรายงานออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาข้อเรียกร้องที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานดังนี้

1.ด้านผลกำไร : เดลต้าประเทศไทย ขอชี้แจงว่า ไม่เคยแจ้งกับสหภาพแรงงานหรือฝ่ายอื่นใดว่าบริษัทไม่มีผลกำไร การกล่าวอ้างดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้อง รายได้และสถานะทางการเงินของบริษัททั้งหมดเป็นไปตามที่รายงานอย่างเป็นทางการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

2.ด้านโบนัสสำหรับสิ้นปี 2566 : เดลต้าประเทศไทย ขอชี้แจงว่าไม่เคยแจ้งกับสหภาพแรงงานหรือฝ่ายอื่นใดว่าบริษัทปฏิเสธที่จะจ่ายโบนัสประจำปี หรือเงินบวกพิเศษให้กับพนักงาน เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาทางกฎหมาย บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันรายละเอียด

เช่น อัตราการจ่ายโบนัสในปี 2566 ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยที่ยังเปิดเผยไม่ได้หากการเจรจายังไม่ยุติ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะสื่อสารกับสหภาพแรงงานและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดดังกล่าว บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับสหภาพแรงงาน และยินดีรับฟังการหารืออย่างเปิดเผย เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน

ในทุก ๆ ปี บริษัทจะทบทวนแพ็กเกจค่าตอบแทนร่วมกับสหภาพแรงงาน โดยนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้นจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2541 เสมอ บริษัทบริหารจัดการค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ ประสบการณ์ ระดับการทำงาน ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกัน ทั้งด้านอัตราค่าจ้างในประเทศ สภาวะตลาดและอุปสงค์ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท

สุดท้ายนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทยังยืนยันและยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์ต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดในเรื่องการจ่ายเงินเดือน และโครงสร้างสวัสดิการแก่พนักงานของเราให้มีความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ขณะเดียวกัน บริษัทต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และวิธีการที่ใช้จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังที่หวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

นอกเหนือจากสหภาพแรงงานแล้ว บริษัทยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท และการเติบโตที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า บริษัทกำลังมองหาความร่วมมือที่สร้างสรรค์มากขึ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะนำเดลต้าไปสู่ความสำเร็จในอีกระดับร่วมกัน