ลงทะเบียน “หนี้นอกระบบ” 1 สัปดาห์ 7.5 หมื่นราย มูลหนี้พุ่ง 3.8 พันล้าน

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัด มท.เผยผลลงทะเบียนหนี้นอกระบบครบ 1 สัปดาห์ ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย มูลหนี้พุ่ง 3.8 พันล้านบาท “กทม.” ยังครองแชมป์

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 7 วัน (1-7 ธ.ค. 66) ซึ่งครบ 1 สัปดาห์ มีประชาชนลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 75,199 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 68,951 คน และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 6,248 คน รวมจำนวนเจ้าหนี้ 47,174 คน มีมูลหนี้รวม 3,820.36 ล้านบาท

โดยมีพื้นที่/จังหวัด 5 ลำดับแรก คือ

  1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 4,876 คน เจ้าหนี้ 3,689 คน มูลหนี้ 318.611 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 3,142 คน เจ้าหนี้ 2,281 คน มูลหนี้ 159.402 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,127 คน เจ้าหนี้ 1,978 คน มูลหนี้ 176.632 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 2,965 คน เจ้าหนี้ 1,617 คน มูลหนี้ 191.803 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน  1,901 คน เจ้าหนี้ 1,310 คน มูลหนี้ 116.219 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 100 คน เจ้าหนี้ 59 ราย มูลหนี้ 3.612 ล้านบาท
  2. จังหว้ดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 152 ราย เจ้าหนี้ 96 คน มูลหนี้ 9.023 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 215 คน เจ้าหนี้ 149 ราย มูลหนี้ 6.471 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 229 ราย เจ้าหนี้ 107 คน มูลหนี้ 6.176 ล้านบาท
  5. จังหวัดพังงา มีผู้ลงทะเบียน 276 ราย เจ้าหนี้ 153 คน มูลหนี้ 9.311 ล้านบาท

ลงทะเบียน "หนี้นอกระบบ" ครบ 1 สัปดาห์ยอด 7.5 หมื่นราย มูลหนี้พุ่ง 3.8 พันล้าน

โดยในวันนี้ (8 ธ.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง จะเป็นประธานมอบนโยบายวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ตลอดจนกลไกของรัฐทุกกลไก

โดยกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง จะได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีมาแปลงสู่แนวทางการปฏิบัติ และชี้แจงแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่