เปิดลิสต์รายชื่อ 22 กองทุน “Thai ESG” มี บลจ. ไหนเสนอขายแล้วบ้าง

กองทุน

เปิดลิสต์รายชื่อ 22 กองทุน “Thai ESG” เริ่มเสนอขายลอตแรก จาก 16 บลจ. ตั้งเป้าระดมเงินลงทุน 10,000 ล้านบาทภายในปีนี้

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” (Thailand ESG Fund : Thai ESG) ซึ่งวันที่ 8 ธ.ค. ได้เริ่มเปิดเสนอขายพร้อมกัน 22 กองทุนจาก 16 บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ตั้งเป้าระดมเงินลงทุนได้ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 นี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนใน Thai ESG จะได้สิทธิหักลดหย่อนภาษีในอัตราไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีและจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

โดยในจำนวน 22 กองทุน พบว่า บลจ. ที่ออกขาย 3 กอง ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) และ บลจ.กรุงไทย (KTAM)

ขณะที่ บลจ.ที่ออก 2 กอง ได้แก่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร และ บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.ที่ออก 1 กอง ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย, บลจ.กรุงศรี, บลจ.ทิสโก้, บลจ.เคดับบลิวไอ, บลจ.ทาลิส, บลจ.บัวหลวง, บลจ.พรินซิเพิล, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย), บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บลจ.วรรณ, บลจ. แอสเซท พลัส และ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวว่า มั่นใจว่า Thai ESG จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน โดยปีนี้น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาได้ถึง 10,000 ล้านบาท ตามเป้าหมาย และในปี 2567 ตั้งเป้าจะมีเม็ดเงินเข้ามาได้ถึง 20,000-30,000 ล้านบาท

“กองทุนรวม Thai ESG จะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ให้แบ่งสัดส่วนเงินฝากเข้ามาลงทุน เพราะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินเพียงอย่างเดียว”