คิกออฟกองทุน “Thai ESG” บลจ.จัดโปรเร่งขายโค้งท้ายปี

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ Thailand ESG Fund (Thai ESG) ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท คิกออฟเสนอขายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2566

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) กล่าวว่า การออกกองทุน Thai ESG ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ESG เป็นช่องทางการออมที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวของประชาชน

ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ กองทุน Thai ESG ในระยะแรกจะครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนไทยราว 200 บริษัท

ปัจจุบัน Thai ESG ลงทุนได้ ในตราสารหนี้ และตราสารทุน แต่ต้องอยู่ประเทศไทยเท่านั้น โดยแต่ละกองทุนมีนโยบายลงทุนที่แตกต่างกัน มีทั้ง Active manage และ Passive manage และมีตั้งแต่เสี่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูง จึงมีหลากหลายให้เลือกลงทุน

“เริ่มต้น 16 บลจ. รวมพลังกันจัดตั้งกองทุน Thai ESG จำนวน 22 กองทุน ซึ่งมีสัดส่วนทางการตลาดรวมกว่า 98% ตั้งเป้าระดมเงินลงทุนได้ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 นี้”

16 บลจ. ขาย 22 กอง

โดยจากจำนวน 22 กองทุนที่ออกขายในลอตแรกนั้น มี บลจ. ที่ออกขาย 3 กอง คือ ไทยพาณิชย์ และ กรุงไทย ขณะที่ บลจ.ที่ออก 2 กอง คือ เกียรตินาคินภัทร และเอ็มเอฟซี ส่วน บลจ.ที่ออก 1 กอง คือ กสิกรไทย, กรุงศรี, ทิสโก้, เคดับบลิวไอ, ทาลิส, บัวหลวง, พรินซิเพิล, ยูโอบี (ประเทศไทย), แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, วรรณ, แอสเซท พลัส และ อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

กราฟฟิก กองทุน

“ทิสโก้” แถมหน่วยลงทุน

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน (T-ThaiESG-A) และกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (T-ThaiESG-D) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) โดยเปิดเสนอขายครั้งแรก 8-18 ธ.ค. 2566

“พิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน T-ThaiESG-A และ/หรือ กองทุน T-ThaiESG-D ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 66-31 ม.ค. 67 ยอดเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท”

“บลจ.วรรณ” เว้นค่าฟีรายปี

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 8-13 ธ.ค.นี้ บริษัทเปิดเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ONE-THAIESG) โดย บลจ.วรรณ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการรายปี ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566-13 ธ.ค. 2567 ทั้งนี้ บลจ.วรรณ จะเปิดเสนอขายเพียง 3 วันทำการ วันที่ 8-13 ธ.ค.นี้ เพราะเล็งเห็นถึงจังหวะการเข้าลงทุนในราคาที่ดี

ขายงาน “Mutual Fund Fair”

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลท.ได้ร่วมจัด Mutual Fund Fair ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.นี้ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูล แนะนำกองทุนรวม Thai ESG แก่ผู้สนใจ

กระตุ้นการออมในระยะยาว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวว่า มั่นใจว่า Thai ESG จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน โดยปีนี้น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาได้ถึง 1 หมื่นล้านบาท และในปี 2567 ตั้งเป้าจะมีเม็ดเงินเข้ามาได้ถึง 2-3 หมื่นล้านบาท

“กองทุนรวม Thai ESG จะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ให้แบ่งสัดส่วนเงินฝากเข้ามาลงทุน เพราะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินเพียงอย่างเดียว”

เพิ่มลงทุน Investment Token

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ได้เตรียมขยายการลงทุนให้ได้มากกว่าหุ้นและตราสารหนี้ โดยรวมถึง Investment Token ด้วย


ทั้งนี้ อยู่ในช่วงเร่งพิจารณาเกณฑ์ คาดว่าจะประกาศในปีหน้า